Onderwijsministers bespreken toekomst van het beroepsonderwijs in Osnabrück

18 september 2020

De Europese ministers van onderwijs hebben tijdens een informele Raad in Osnabrück een nieuwe impuls voor het beroepsonderwijs besproken. Hiermee is ook officieel het startschot afgegeven voor onderhandelingen die uiteindelijk gaan leiden tot de ondertekening van het Osnabrückcommuniqué op 30 november. Verder spraken de onderwijsministers ook over de effecten van corona op het onderwijs en de Skills Agenda.

Een nieuwe impuls voor mbo

Tijdens de informele Onderwijsraad in Osnabrück hebben de onderwijsministers met elkaar gesproken over de toekomst van het Europese beroepsonderwijs. De komende maanden zullen de ministers samen met de Europese Commissie en de Europese sociale partners de koers zetten naar de ondertekening van de Osnabrückverklaring op 30 november. Tijdens de informele vergadering zijn vier hoofddoelen geïdentificeerd die centraal zullen staan, namelijk het vergroten van economische veerkracht, het vestigen van een leven lang leren-cultuur, het inbedden van duurzaamheidsprincipes en het versterken van de internationale dimensie van het beroepsonderwijs. De Duitse onderwijsminister voegt daar het belang van het ontwikkelen van excellent beroepsonderwijs aan toe om doorstroming tussen het beroeps- en academisch onderwijs te verbeteren.

Ook corona & vaardigheden op agenda

De onderwijsministers spraken ook over de uitdagingen waar onderwijssystemen tegen aanlopen door de coronacrisis. De ministers hebben afgesproken om tijdens de start van de nieuwe onderwijsperiode ervaringen uit te wisselen over de verschillende maatregelen die worden genomen en welke impact deze hebben op het onderwijs. Daarbij wordt vooral gefocust op digitale deelname, onderwijsmobiliteit en de digitale transformatie van het beroepsonderwijs. Tenslotte presenteerde Nicolas Schmit, Europees commissaris voor Banen en Sociale Rechten, de update van de Skills Agenda waarbij hij het belang van uitwisseling met de sociale partners onderstreepte. Overigens is de Skills Agenda niet alleen voor het onderwijsveld en de sociale partners, maar ook voor onderzoekers interessant.

Context

De verklaring van Osnabrück vormt de visie voor de ontwikkeling van het beroepsonderwijs in het komende decennium en zal de volgende stap vormen in het Kopenhagenproces waarin 31 Europese landen de Commissie samenwerken aan de verbetering van het Europese beroepsonderwijs. De Osnabrück verklaring is het vervolg op het Bruggecommuniqué (2010) en de Riga Conclusies (2015). De Advisory Committee on Vocational Training (ACVT) van de Commissie adviseerde haar om met een nieuwe Communiqué te komen en stelde dat excellentie en inclusie daarin centraal moeten staan. Daarnaast vroeg zij de Commissie een voorstel voor te bereiden om het huidige EU-beleid voor het beroepsonderwijs te moderniseren, die afgelopen juli werd gepubliceerd. Eigenlijk zou de verklaring tijdens deze vergadering in Osnabrück worden ondertekend, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Meer informatie: 

Persbericht Duits voorzitterschap: Informal Meeting of Education Ministers in Osnabrück: A new impetus for vocational education and training in Europe
Persbericht Cedefop: EU education ministers discuss new impetus for vocational education and training
Artikel Neth-ER: Excellentie en sociale inclusie centraal in het beroepsonderwijs van de toekomst
Artikel Neth-ER: Commissie publiceert voorstel voor modernisering Europees mbo-beleid
Artikel Neth-ER: Waarom de Europese Skills Agenda ook voor onderzoekers interessant is
Artikel Neth-ER: Cedefop: Beroepspraktijkvorming hoog op agenda tijdens Riga-cyclus
Artikel Neth-ER: Cedefop: Riga Conclusies goede aanjager voor ontwikkelingen in beroepsonderwijs
Dossier 
Neth-ER: EVETA - Kopenhagenproces/Brugge Communiqué

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Dit zijn de 6 kennisplannen van de Commissie voor 2021 (en nog 143 andere)

De Commissie heeft zes concrete plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie voor 2021. Naast wetgeving over micro-credentials, individuele leerrekeningen en staatsteun, zijn dat...

Lees meer

Webinar – Digitalisation of student mobility: gaining international competences in times of corona through virtual and blended mobility

Join us on 27 October for a discussion on gaining international competences through virtual and blended student mobility. During this webinar, we will explore the role digitalisation can play to...

Lees meer

Europese jongeren geven aanbevelingen voor Interreg

Jongeren in Europa vragen om ondersteuning vanuit Interreg voor gelijke kansen in het aanleren van nieuwe vaardigheden en gelijke toegang tot beroepsonderwijs. Respondenten willen meer...

Lees meer

Groene Renovatiegolf heeft baat bij onderwijs en onderzoek

De Commissie publiceerde een renovatiegolfstrategie die het belang van nieuwe vaardigheden en innovatie in de bouwsector onderstreept. De bouwsector moet meer vrouwen gaan aantrekken en er moet...

Lees meer