De Europese Commissie heeft de publieke open consultatie voor de tussentijdse evaluatie van de Europese Onderwijsruimte geopend. U kunt tot en met 27 juni 2024 uw input leveren.


Geef uw mening over de Europese Onderwijsruimte

Evalueer de Europese Onderwijsruimte

De Commissie heeft haar open consultatie voor de tussentijdse evaluatie van de Europese Onderwijsruimte (EEA) geopend. Zij vraagt belanghebbenden zoals leraren, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers en nationale en regionale autoriteiten om de voortgang van de EEA te beoordelen. Op basis van de resultaten evalueert de Commissie de EEA op de voorlopige voortgang op haar gestelde doelen, efficiëntie, bestuursstructuur en synergiën met andere beleidsprogramma's. De tussentijdse evaluatie zal ook bijdragen aan de toekomst van de EEA van 2026 tot 2030. U kunt tot en met 27 juni de vragenlijst invullen.

Context

De Europese Onderwijsruimte dient als Europese onderwijsagenda en bevat veertig acties voor 2025 rondom nauwere samenwerking tussen lidstaten, investeringen diverse initiatieven. In juni 2023 opende de Commissie de call for evidence, voor de vormgeving van de tussentijdse EEA evaluatie. In haar EEA voortgangsverslag van november 2022 spreekt de Commissie positief over het verloop. Echter concludeerde zij ook dat lidstaten meer inspanningen moeten leveren om de gestelde doelen voor 2025 te bereiken. In de jaarlijkse Onderwijs- en Opleidingsmonitor van 2023 bleek onder andere dat de EEA meer aandacht moet schenken aan lerarentekorten.