De Commissie opent de call for evidence over de tussentijdse evaluatie van de Europese Onderwijsruimte (2021-2024). Deze call for evidence geeft de tussentijdse evaluatie, die in 2024 gepland staat, vorm. Het geven van feedback is mogelijk tot en met 15 september 2023.


Commissie opent call for evidence tussentijdse evaluatie Europese Onderwijsruimte

Geef uw input over Europese onderwijsagenda

De Commissie vraagt met een call for evidence om inbreng voor de aankomende tussentijdse evaluatie van de Europese Onderwijsruimte (EEA). Zo verzamelt de Commissie informatie, expertise en standpunten van belanghebbenden om de vorderingen van het creëren van de EEA te beoordelen. Aan de hand van de feedback geeft de Commissie de uiteindelijke tussentijdse evaluatie in 2024 vorm. De deadline van de call for evidence is op 15 september 2023.

Context

De Europese Onderwijsruimte moet het Europese onderwijssystemen veerkrachtig en toekomstbestendig  maken. Door middel van nieuwe initiatieven, meer investeringen en nauwere samenwerking tussen de Europese lidstaten. De consultatie voor de tussentijdse evaluatie van de Europese Onderwijsruimte staat gepland voor het eerste kwartaal van 2024. In november bracht de Commissie een voortgangsverslag over de EEA uit waaruit bleek dat de EU vorderingen maakt, maar de EU en de lidstaten moeten wel inspanningen blijven leveren. Uit de jaarlijkse Onderwijs- en Opleidingsmonitor 2022 bleek dat Nederland goed op weg is om de doelen van de EEA te halen. Deze call for evidence maakt deel uit van de Better Regulation regels van de Commissie. Dit houdt in dat geïnteresseerde partijen betrokken worden bij alle onderdelen van het consultatieproces.

 

Mede geschreven door Lotte Kloosterhof.