De Europese onderwijsministers houden vertrouwen in 2025 als streefdatum voor de Europese Onderwijsruimte, maar de lidstaten en de Commissie moeten wel aan de bak. Automatische wederzijdse erkenning van diploma’s is een essentieel onderdeel voor de Onderwijsruimte. Dat bleek tijdens de laatste Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport.


Onderwijsministers houden vertrouwen in haalbaarheid van de Europese Onderwijsruimte

Inspanning voor realiseren Europese Onderwijsruimte  

De Europese Onderwijsministers hebben nog steeds vertrouwen in het doel om in 2025 de Europese Onderwijsruimte te verwezenlijken. Lidstaten en de Commissie moeten zich dan wel echt meer inspannen. Dat benadrukken de onderwijsministers tijdens de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (OJCS-raad). De Raad verzoekt de lidstaten en de Commissie om meer actie te ondernemen in samenwerking met andere belanghebbenden, zoals onderzoekers en onderwijsinstellingen. Verder benadrukt de Raad het belang van het bevorderen van synergieën tussen de Europese Onderwijsruimte en de Europese Hogeronderwijs- en Onderzoeksruimtes. Ten grondslag aan de EEA liggen levenslang ontwikkelen en onderwijzen, leren en opleiden in alle contexten, niveaus en vormen, zo stellen de onderwijsministers.

Diploma erkenning essentieel   

Automatische wederzijdse erkenning van diploma’s is het startpunt van de EEA, benadrukken de ministers in een aparte Raadsconclusies. Erkenning van diploma’s is fundamenteel voor de bevordering van de leermobiliteit. Momenteel belemmert het gebrek aan automatisme en wederkerigheid de leermobiliteit in de EU. De Raad verzoekt de lidstaten om hun inspanningen te intensiveren en vraagt de Commissie om de lidstaten hierbij te ondersteunen. De ministers willen dat in 2025 de nodige stappen zijn gezet om automatische wederzijdse erkenning van diploma’s binnen de gehele EU mogelijk te maken.

Context

De OJCS-Raad bestaat uit ministers van onderwijs, jeugdbeleid en cultuur. In 2020 heeft de Commissie haar visie gepresenteerd voor het bereiken van een Europese Onderwijsruimte tegen 2025. De EEA moet helpen om Europese onderwijssystemen veerkrachtig en toekomstbestendig te maken. In 2018 spraken de lidstaten 2025 af als doel voor automatische wederzijdse erkenning in Europa. Toch is dat nog lang geen feit, concludeerde de Commissie in maart.

 

Mede geschreven door Lotte Kloosterhof.