De Commissie heeft zes concrete plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie voor 2021. Naast wetgeving over micro-credentials, individuele leerrekeningen en staatsteun, zijn dat kennis in de wereld, kennismigratie en een Europees agentschap voor biomedisch onderzoek. Dat blijkt uit het werkprogramma voor 2021. Verder staat het werk van de Commissie volgend jaar in het teken van duurzaamheid, digitalisering en gezondheid.


Dit zijn de 6 kennisplannen van de Commissie voor 2021 (en nog 143 andere)

Kenniscontinent onder vuur

De Europese Commissie werkt aan zes nieuwe kennisacties voor het nieuwe jaar, zo blijkt uit het werkprogramma voor 2021. Een rode lijn is de positie van Europa als kenniscontinent in de wereld. Voor de zomer kondigt de Commissie een Mededeling aan over een mondiale aanpak van onderzoek, innovatie, onderwijs en jeugd, zonder uit te weiden over de inhoud. Ook wil de Commissie buitenlands talent aantrekken door legale migratie te vergemakkelijken en een “EU talent pool” ontwikkelen. Een eerder voorstel uit 2016 voor hooggekwalificeerde migranten wordt opgenomen in een nieuw pakket, dat in het najaar verwacht wordt. Om internationaal mee te komen zullen eind 2021 ook de regels voor staatssteun aan onderzoeksprojecten worden herzien.

Uitwerken Onderwijsruimte & Vaardighedenagenda

Om de Europese economie te doen opleven na de coronacrisis, wil de Commissie dat mensen gemakkelijker een opleiding kunnen volgen. Daarom zal de Commissie aan het einde van het jaar een voorstel doen voor wetgeving over individuele leerrekeningen. Ter voorbereiding van het voorstel moet een consultatie helpen om het effect te beoordelen. Op hetzelfde moment zal de Commissie een gezamenlijke, niet-bindende aanpak voor micro-credentials voorstellen. De twee voorstellen vallen binnen de uitwerking van de Europese Onderwijsruimte en Vaardighedenagenda. Neth-ER verwelkomt de plannen, maar is benieuwd naar de richting die de Commissie zal inslaan. In haar position paper pleitte het Nederlands kennisveld voor een Europese kwaliteitskader voor micro-credentials.

Corona bestrijden, gezondheid versterken

Het werkprogramma staat verder in het teken van COVID-19. Onder de noemer ‘A Union of vitality in a world of fragility’ wil de Commissie inzetten op een groen en duurzaam herstel, maar eerst moet Europa de coronacrisis bezweren. Dat vereist een versterking van de Europese bevoegdheden op gezondheidsgebied, aldus de Commissie. Eind 2021 wil de Commissie een nieuw agentschap voor biomedisch onderzoek voorstellen naar voorbeeld van de Amerikaanse Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). Helaas biedt het werkprogramma niet meer details dan de aankondiging door Commissievoorzitter Von der Leyen in september. Eind 2021 zal de Commissie ook werk maken van een Europese health data space. De pas gepresenteerde industriestrategie krijgt alweer een update als antwoord op de coronacrisis.

Duurzaam & digitaal herstel

De leidraad voor de Europese herstelplannen zijn duurzaamheid en digitalisering. Voor de zomer zal de Commissie een pakket aan maatregelen voorstellen met de titel “Fit for 55” dat de Europese uitstoot moet beperken. Ook de biodiversiteits- en Farm-to-Fork-strategieën zullen verder uitgewerkt worden. Op het vlak van digitalisering wil de Commissie nog deze winter een nieuwe strategie lanceren: “Europe’s digital decade”, met doelen voor 2030. Een algemeen Europees e-ID moet de toegang tot online diensten over de grens bevorderen en zou de basis kunnen vormen voor een Europese studentenkaart, hoewel dit nog onbevestigd is.

Samengevat: wat doet de Commissie in 2021

In totaal presenteert de Commissie 149 nieuwe acties, herzieningen, lopende dossiers met verhoogde prioriteit en oude voorstellen die teruggetrokken zullen worden. Neth-ER zet de belangrijkste plannen op een rij.

THEMA

TYPE

VERWACHTING

Onderzoek & onderwijs

Global approach to research, innovation, education and youth

Mededeling

Q2 2021

European approach for micro-credentials

Niet-wetgeving

Q4 2021

Individual learning accounts

Wetgeving & niet-wetgeving, incl. effectbeoordeling

Q4 2021

Framework for State aid research, development and innovation

Revisie van wetgeving

Q4 2021

European biomedical research and development agency

Wetgeving, incl. effectbeoordeling

Q4 2021

Migration of skilled workers

Wetgeving

Niet bekend

Gerelateerd

Europe’s Digital Decade

Niet-wetgeving

Q1 2021

Civil, defence and space industries

Actieplan

Q1 2021

Child Guarantee

Aanbeveling

Q1 2021

EU strategy on the rights of the child

Niet-wetgeving

Q1 2021

EU disability strategy

Niet-wetgeving

Q1 2021

Industrial Strategy

Update naar aanleiding van COVID-19

Q2 2021

Fit for 55 (Green Deal)

Wetgeving

Q2 2021

Data package

Wetgeving, incl. effectbeoordeling

Q3 2021

Health Data Space

Wetgeving, incl. effectbeoordeling

Q4 2021

EU strategy on combating antisemitism

Mededeling

Q4 2021

 

Hoewel nieuwe programma’s als Horizon Europe, Erasmus, Digital Europe of de structuurfondsen nog niet rond zijn, zijn ze niet opgenomen de takenlijst. De Commissie rekent er immers op dat alle onderhandelingen nog voor de kerst worden afgerond en op 1 januari 2021 van start gaan.

Context

De Commissie stelt elk jaar haar prioriteiten vast in een wetgevings- en werkprogramma. Het programma is een concreet plan met de acties die de Commissie het jaar daarop wil realiseren. Het bevat ook een overzicht van lopende voorstellen, beoogde evaluaties van bestaande wetgeving en voorstellen die teruggetrokken worden. Dit is het tweede werkprogramma van de Commissie Von der Leyen en bouwt voort op de plannen aangekondigd bij haar aantreden, het eerste werkprogramma en de State of the Union-toespraak in september. Waar het eerste werkprogramma voornamelijk aankondigingen en strategieën bevatte, staat het tweede werkprogramma in het kader van uitvoering, met als voorbeeld de voorstellen voor micro-credentials en leerrekeningen.

 

Foto: Maroš Šefčovič, vicepresident van de Europese Commissie, bij de presentatie van het werkprogramma. Copyright: European Union, 2020. Bron: EC - Audiovisual Service.