Onderwijs speelt cruciale rol bij integratie

8 juni 2016

In het integratieactieplan van de Europese Commissie speelt onderwijs een essentiële rol. De Commissie kondigt in haar mededeling verschillende instrumenten en acties aan. De Commissie legt de focus op vroegtijdig leren, inclusiviteit in het onderwijs, erkenning van vaardigheden, en aansluiting op de arbeidsmarkt.

Onderwijs draagt 'grootste' steen bij

Onderwijs en training zijn de belangrijkste en krachtigste middelen voor de integratie van immigranten, aldus de Europese Commissie in haar integratie-actieplan. De Commissie doet in de mededeling over het actieplan verschillende concrete voorstellen om hier inhoud aan te geven. Zo zal de Commissie online taalcursussen aanbieden met behulp van de Erasmus+ online taalondersteuning. Ook zal inclusiviteit van het onderwijs en vroegtijdig onderwijs via het European Quality Framework for Early Childhood Education and Care (ECEC), gestimuleerd worden. In de European Skills Agenda wil de Commissie laaggeschoolden bijscholen, wat immigranten verder kan helpen. Zo wordt er een Skills and Qualifications Toolkit ontwikkeld die snel de vaardigheden en kwalificaties van immigranten moet identificeren voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Verder moeten de kwalificaties in landen buiten de EU beter bruikbaar worden na een herziening van het European Qualifications Framework. Ook de lidstaten worden in het actieplan opgeroepen om bij te dragen aan de verbetering van het Europese integratiebeleid. Zo kunnen lidstaten bijdragen door migranten te helpen bij de toegang tot beroepsonderwijs en het betreden van de arbeidsmarkt, en door de vaardigheden en kwalificaties van de burger van landen buiten de EU te beoordelen en erkennen.

Vernieuwde Blue Card Scheme voor immigranten

De Europese Commissie heeft, naast het actieplan, ook een nieuw Blue Card Scheme geïntroduceerd. De Blue Card geeft specifieke immigranten van buiten de EU een Europese werk- en verblijfsvergunning. De Commissie schat in dat het verbeterde stelsel een jaarlijkse economische impact van 4,1 tot 6,2 miljoen euro zal hebben. In Nederland zijn er maar vier Blue Cards uitgegeven tussen 2012 en 2014, aldus de NOS.

Tijdlijn

De European Skills Agenda wordt op 10 juni 2016 verwacht. Op 23 juni 2016 organiseert Neth-ER een seminar over dit onderwerp.

Meer informatie

Publicatie Commissie: Communication from the Commission to the European Parliament, the Coundil, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Action Plan on the integration of third country nationals
Persbericht Commissie: Delivering the European Agenda on Migration: Commission presents Action Plan on Integration and reforms 'Blue Card' scheme for highly skilled workers from outside the EU
Persbericht NOS: Niemand wil de Europese Blue Card

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Vijf Nederlandse partners in tweede pilot Centres of Vocational Excellence

De Europese Commissie heeft vandaag vijf nieuwe partnerschappen bekendgemaakt die deel uit zullen maken van de Platforms of Centres of Vocational Excellence. Hieronder bevinden zich vijf Nederlandse...

Lees meer

17 eerste Europese Universiteiten-netwerken ontvangen top-up uit Horizon

Alle 17 netwerken uit de eerste ronde van het Europese Universiteiten-initiatief krijgen een top-up van 2 miljoen euro vanuit het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Met de in totaal 34 miljoen...

Lees meer

40 nieuwe Erasmus Mundus joint masters

In september gaan er weer 40 nieuwe Erasmus Mundus joint master programma’s van start. Studenten hebben volgend jaar keus uit 120 verschillende programma’s, waarbij ze binnen één programma aan...

Lees meer

OESO: “Nauwe samenwerking sociale partners en beroepsonderwijs belangrijk”

Nauwe samenwerking tussen sociale partners en het beroepsonderwijs is cruciaal om structurele veranderingen en de risico’s van automatisering het hoofd te bieden, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse...

Lees meer