De Raad geeft visie over het digitale beleid na 2020

13 juni 2019

De Raad heeft conclusies aangenomen over het digitaal beleid na 2020. Europa zou de grensoverschrijdende aspecten van digitalisering moeten bemoedigen en er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat elke Europese burger baat heeft bij digitalisering. Zij wijzen op het belang van digitale vaardigheden, innovatie, het (ethische) gebruik van kunstmatige intelligentie, cybersecurity en uitwisseling van gegevens.

Voorkomen van digitale kloof

Het toekomstige Europese digitale beleid zou de grensoverschrijdende aspecten van de digitale economie moeten bevorderen en burgers in staat moeten stellen om optimaal gebruik te kunnen maken van digitalisering. Dat staat in de conclusies die de Raad heeft aangenomen the Future of a highly digitised Europe beyond 2020: "Boosting digital and economic competitiveness across the Union and digital cohesion". Het toekomstige beleid zou moeten voorkomen dat er een digitale kloof ontstaat door burgers de mogelijkheid te geven om de noodzakelijke digitale vaardigheden aan te leren.

Bevorderen van gebruik van innovatie

De Raad roept op om Europees beleid te ontwikkelen dat niet alleen innovatie bevordert, maar er ook voor zorgt het gebruik van deze innovatieve technologieën vergroot wordt. Verder benadrukt de Raad dat investeringen in onderzoek en innovatie in het digitale domein noodzakelijk zijn.

Kunstmatige Intelligentie

Het toekomstige Europese beleid zou ervoor moeten zorgen dat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie (AI) en andere nieuwe technologieën te bieden hebben. Hiervoor is het nodig dat burgers deze technologieën kunnen vertrouwen en dat de rechten van de Europese burger worden gerespecteerd. De ethische richtlijnen voor AI spelen hier een belangrijke rol in.

Cybersecurity en gegevensuitwisseling

Daarnaast benadrukken de raadsconclusies dat Europa haar cybersecurity moet verbeteren om digitale infrastructuren, producten, diensten en gebruikers te beschermen. Daarnaast bemoedigt de Raad om een Europees raamwerk te maken om het veilig uitwisselen van gegevens te bevorderen. Deze gegevensuitwisseling is nodig om innovatieve digitale technologieën mogelijk te maken, zoals supercomputers en blockchain.

Context

In 2015 heeft de Commissie de Digital Single Market strategie gepresenteerd die als doel heeft om een Europese interne markt voor digitale producten en diensten te creëren. Deze raadconclusies zullen bijdragen aan de ontwikkeling van het toekomstige digitale beleid van de EU.

Meer informatie: 

Persbericht Raad: Digitaal beleid na 2020 - Raad neemt conclusies aan
Raadsconclusies: Conclusions on the Future of a highly digitised Europe beyond 2020:"Boosting digital and economic competitiveness across the Union and digital cohesion"  
Artikel Neth-ER: Nederlanders hebben de juiste vaardigheden om te profiteren van de digitalisering  
Artikel Neth-ER: De toekomst van de EU: Commissie adviseert focus op onderzoek en vaardigheden  
Artikel Neth-ER: EC presenteert ethische richtlijnen voor Kunstmatige Intelligentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geef feedback voor een gezamenlijke Europese dataruimte

De Commissie vraagt up mening over de gezamenlijke Europese dataruimte. Deze is erop gericht om binnen Europa data beter te kunnen delen en hergebruiken en zou een grote stimulans moeten bieden voor...

Lees meer

Extra aandacht voor groene en digitale transitie in vernieuwde Youth Guarantee

Nu is het moment om jeugdwerkgelegenheidsbeleid te verweven met de groene en digitale transities. Een nieuwe steunpakket moet de werkloosheid onder jongeren tegengaan. De Commissie roept de...

Lees meer

Commissie lanceert gebruiksvriendelijker Europass platform met meer mogelijkheden

De Europese Commissie heeft het vernieuwde Europass platform gelanceerd. Europass is één van de twaalf flagship acties in de update van de Skills Agenda. De lancering van het platform markeert een...

Lees meer

Commissie publiceert voorstel voor modernisering Europees mbo-beleid

De Europese Commissie wil het Europese mbo-beleid moderniseren om huidige en toekomstige thema’s als de groene en digitale transities te accommoderen. Dit staat in het voorstel van de Commissie voor...

Lees meer