Richting een Europese onderwijsruimte in 2025

15 november 2017

De Europese Commissie stelt voor om een gemeenschappelijke onderwijsagenda op te stellen, die ervoor zou moeten zorgen dat er meer coördinatie is tussen de lidstaten op het terrein van onderwijs in 2025. Dit idee presenteert de Commissie in een mededeling, waarover op 17 november zal worden gesproken tijdens de Gothenburg Social Summit.

EU onderwijsruimte moet Europese identiteit bevorderen

Lidstaten zouden hun onderwijsactiviteiten veel beter kunnen coördineren. De Europese Commissie  stelt voor om hiertoe een gemeenschappelijk onderwijsagenda op te stellen voor 2025. Een Europese onderwijsruimte zou, volgens de Commissie, het hart moeten zijn van deze gemeenschappelijke agenda. Dit laat zij weten in de mededeling ‘Strenghtening European Identity through Education and Culture. De mededeling dient als bijdrage aan de discussies van staatshoofden en regeringsleiders bij de informele top in Gotenburg op 17 november, waar zij zullen spreken over de toekomst van onderwijs en cultuur in Europa.

De Commissie is van mening dat het in het belang is van de lidstaten om beter samen te werken op gebied van onderwijs en cultuur. Op deze manier kan het volledige potentieel van onderwijs benut worden voor het creëren van banen, economische groei, sociale gelijkheid en het vormgeven van een Europese identiteit. Ook benadrukt de Commissie, dat binnen deze gemeenschappelijke onderwijsagenda het belang van studentenmobiliteit, de erkenning van kwalificaties, de digitale en taalvaardigheden en voldoende budget voor onderwijs belangrijk zijn.

Wederzijdse erkenning en mobiliteit

In de mededeling lanceert de Commissie meerdere plannen om de mobiliteit en uitwisseling van studenten te bevorderen. Zo zou mobiliteit voor iedereen mogelijk gemaakt kunnen worden door voort te bouwen op het Erasmus + programma en de deelname hieraan te vergroten. In dit verband spreekt de EC zelfs over een verdubbeling van het aantal deelnemers in 2025. Verder zou ook een proef met de EU-studentenkaart kunnen bijdragen aan het vergroten van studentenmobiliteit. De invoering van  een ‘Sorbonne proces’ de wederzijdse erkenning van diploma’s zou obstakels bij de wederzijdse erkenning van diploma’s kunnen wegnemen, net zoals  het beter afstemmen van de curricula.

Vaardigheden

In de Europese onderwijsruimte zouden digitale vaardigheden een centrale plaats moeten in nemen. De Commissie zet in een factsheet over Digital Education Action Plan mogelijke acties op een rij. Naast digitale vaardigheden zou ook het leren van twee talen naast de moedertaal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de Europese identiteit. 

Reacties op het voorstel

Zowel de European Universities Association (EUA) als het Lifelong Learning Platform verwelkomen het idee van een Europese onderwijsruimte. Het Lifelong Learning Platform laat in een statement weten blij te zijn met de ambitieuze plannen om programma’s als Erasmus+ een boost te geven en inclusiever te maken, maar benadrukt dat dit de bereidheid van lidstaten vereist om flink te investeren. Bovendien stelt het platform dat er concrete acties ondernomen moeten worden om de ambitieuze doelstellingen omtrent een leven lang leren te behalen. De EUA laat in haar statement weten dat het van groot belang is dat de onderwijsruimte zorgvuldig zou worden afgestemd op al bestaande programma’s, zoals het Bologna Proces en de moderniseringsagenda voor hoger onderwijs. De EUA waarschuwt voor beleidsfragmentatie en benadrukt dat het ontstaan van parallelle processen voorkomen moeten worden. De Coimbra groep benadrukt in een statement ook dat de nieuw te creëren universiteitsnetwerken en bestaande samenwerkingsverbanden niet met elkaar moeten concurreren in het realiseren van de Europese Hoger Onderwijsruimte. Ook vindt Coimbra dat er een specifiek financieringsmechanisme voor samenwerkingsinitiatieven tussen verschillende netwerken.

Context

De mededeling is bedoeld als bijdrage voor de discussie in de informele vergadering van de Europese Raad over onderwijs en cultuur op 17 november 2017 (Gothenburg Social Summit). Het debat rondom onderwijs en cultuur maakt deel uit van de bredere discussie over de Future of Europe en de Europese Pijler van Sociale Rechten. In 1999 werd al de European Higher Education Area (EHEA) gelanceerd door Europese onderwijsministers. Binnen de EHEA werken de betrokken landen vrijwillig samen om de hervormingen in hun onderwijssystemen te coördineren en op elkaar af te stemmen.

Meer informatie:

Publicatie Europese Commissie: Strengthening European Identity through Education and Culture
Persbericht Europese Commissie: Future of Europe: Towards a European Education Area by 2025
Statement Lifelong Learning Platform: The Lifelong Learning Platform welcomes the European Commission’s vision for a European Education Area laying the foundation for a Social Europe
Statement EUA: EUA welcomes Commission initiative putting education at the heart of a more social Europe
Statement Coimbra Group: Coimbra Group statement on European Universities Networks
Factsheet Europese Commissie: Making mobility a reality for all
Factsheet Europese Commissie: The mutual recognition of diplomas
Factsheet Europese Commissie: Greater cooperation on curricula development
Factsheet Europese Commissie: Improving language learning
Factsheet Europese Commissie: Promoting lifelong learning
Factsheet Europese Commissie: Mainstreaming innovation and digital skills in education
Factsheet Europese Commissie: Supporting teachers
Factsheet Europese Commissie: Creating a network of European universities
Factsheet Europese Commissie: Investing in education
Factsheet Europese Commissie: Preserving cultural heritage
Artikel Neth-ER: Ongelijkheid centraal thema in onderwijs- en opleidingsmonitor 2017
Artikel Neth-ER: Commissie presenteert vijf toekomstscenario's voor de EU
Artikel Neth-ER: Onderwijs belangrijk onderdeel van nieuwe sociale pijler EU
Artikel Neth-ER: Vernieuwde moderniseringsagenda hoger onderwijs
Dossier Neth-ER: Diploma erkenning (EQF)
Dossier Neth-ER: Erasmus+
Dossier Neth-ER: Opvolger Erasmus+
Dossier Neth-ER: Bologna-proces/EHEA


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

CULT-commissie neemt positie in over Erasmus

Hoewel de Parlementaire commissie CULT het voorstel van de Europese Commissie over het Erasmusprogramma steunt, stelt zij ook een aantal verbeterpunten voor, waaronder het vergroten van de...

Lees meer

54 voorstellen voor Europese Universiteiten

Er is grote belangstelling onder hogescholen en universiteiten voor het Europese Universiteiten-initiatief. Dit meldt de Europese Commissie. In totaal hebben 54 samenwerkingsverbanden een...

Lees meer

EC: meer praktijkervaring in het onderwijs ten behoeve van KET’s en AMT

Onderwijssystemen moeten meer mogelijkheden bieden voor praktijkervaring door nauwer samen te werken met het bedrijfsleven. Dit blijkt uit het tussenrapport van de Europese Commissie ter...

Lees meer

Upskilling Pathways: meer actie vereist aldus Commissie

De lidstaten moeten meer doen om laaggeschoolde volwassenen te helpen in het kader van de aanbeveling Upskilling Pathways, aldus de Europese Commissie, die onderzocht heeft welke maatregelen...

Lees meer