31 oktober 2023

Europese Raad: Focus op onderzoek, innovatie en onderwijs om concurrentiepositie te versterken

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Om haar concurrentiepositie op het gebied van digitale en groene technologieën te versterken moet de EU inzetten op onderzoek, innovatie, onderwijs en vaardigheden. Dat zeggen Europese regeringsleiders. Daarnaast hoopt de Europese Raad op een akkoord over de herziening van het MFK voor het einde van dit jaar.


Europese Raad: Focus op onderzoek, innovatie en onderwijs om concurrentiepositie te versterken

Versterken concurrentiepositie  

De EU moet onderzoek, innovatie, onderwijs en vaardigheden stimuleren om haar concurrentiepositie op het gebied van groene en digitale technologieën te versterken. Dat staat in de conclusies van de vergadering van de Europese Raad, die bijeenkwam op 26 en 27 oktober. In die conclusies staan meer voorstellen voor het versterken van de concurrentiepositie. Zo moet de EU op cruciale gebieden minder afhankelijk worden van derde landen en de productieketens van cruciale producten diversifiëren door strategische partnerschappen aan te gaan. Ook roept de Europese Raad op om te beginnen met werken aan gezamenlijke risicoanalyses van cruciale technologieën en vraagt het de Raad van de EU en het Europees Parlement om snel tot een akkoord over de Critical Raw Materials Act en de Net-Zero Industry Act te komen. Verder wil de Europese Raad het Europese ondernemingsklimaat verbeteren door de regeldruk op bedrijven te verminderen.

MFK en Oekraïne 

De Europese Raad sprak ook de hoop uit dat er voor het einde van dit jaar een akkoord bereikt wordt over de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK). Naast deze onderwerpen stond de Raad voor een groot deel in het teken van de huidige geopolitieke situatie. De regeringsleiders spraken daarbij opnieuw hun aanhoudende steun voor Oekraïne uit en beloven het land te blijven voorzien van economische, humanitaire, diplomatieke en militaire hulp.

Context

De vorige keer dat de Europese Raad bijeenkwam, was maart dit jaar. Ook toen spraken de regeringsleiders al over het belang van onderzoek en innovatie voor de positie van de EU in de wereld. Economische veiligheid is hier een belangrijk onderdeel van. In dit kader publiceerde de Commissie onlangs een lijst met cruciale technologieën waar een risicoanalyse van moet worden gemaakt. De Commissie deed in juni een voorstel over aanpassingen aan het MFK en deze maand stelde het Europees Parlement haar positie vast. Onderhandelingen tussen het Parlement en de Raad van de EU zullen beginnen zodra de Raad een positie heeft aangenomen.

Mede geschreven door Bas Morshuis.