De European Innovation Council (EIC) genereert voordelen die soortgelijke nationale programma’s niet kunnen leveren, blijkt uit een evaluatie van de EIC pilot. Wel identificeren de evaluatoren een aantal aandachtspunten voor de toekomst van het instrument. De Business Acceleration Services moeten beter afgesteld worden op behoeften van de begunstigden en het EIC-fonds moet financiering sneller beschikbaar maken om haar kredietwaardigheid te consolideren.


EIC maakt het verschil maar heeft nog last van kinderziektes

Zij maakt het verschil  

De European Innovation Council (EIC) brengt voordelen met zich mee die nationale programma’s niet kunnen bieden. Dat blijkt uit de Evaluation study on the European Innovation Council (EIC) pilot. Deze voordelen bestaan uit de Europese dimensie van het instrument, omvangrijke financiering, haar reputatie en de focus op disruptieve innovatie. Ook binnen Horizon 2020 speelt de EIC in op behoeften die niet worden geadresseerd door andere instrumenten in het programma. De evaluatoren waarschuwen wel dat de EIC niet ten onder moet gaan aan haar eigen succes. Met name de Accelerator kent een zeer lage succesratio die niet in verhouding staat tot de tijd en middelen die bedrijven aan moeten wenden voor de aanmelding.  

Niet even toegankelijk voor iedereen

De deelname aan de pilot kwam voornamelijk uit de meest dynamische en innovatieve regio’s in Europa. Voor instellingen uit widening landen was de pilot minder toegankelijk. De evaluatie stelt dat in minder ontwikkelde regio’s de randvoorwaarden nog niet bestaan om volume te genereren voor aanmeldingen van hoog niveau. De toegankelijkheid verschilt overigens per instrument: de Accelerator wist bedrijven aan te trekken die nog niet eerder aan het Kaderprogramma meededen, de Pathfinder trok vooral de usual suspects.

Kinderziektes eruit halen 

De evaluatie gaat in op de aanhoudende problemen met het EIC-fonds en waarschuwt dat de kredietwaardigheid in gevaar komt als de Commissie niet vlot werkt aan het snel beschikbaar maken van financiering en betere communicatie met nationale contactpunten en bedrijven. Daarnaast zien de auteurs ruimte voor verbetering in de Business Acceleration Services. De diensten voor coaching en training worden door geconsulteerde stakeholders niet hoog gewaardeerd, terwijl andere diensten als matching evenementen wel op goedkeuring kunnen rekenen. De auteurs raden aan de diensten beter af te stemmen op de behoeften van belanghebbenden en beter te laten aansluiten bij soortgelijke diensten uit andere nationale en Europese programma’s.

Context

De EIC Pilot liep van 2018 tot en met 2020 onder Horizon 2020. De evaluatie werd uitgevoerd terwijl de meeste projecten nog liepen en geeft derhalve nog geen volledig beeld van de impact. De Commissie operationaliseerde de EIC na de pilot volledig onder Horizon Europe. Met een budget van tien miljard euro stimuleert zij innovatie via haar verscheidene instrumenten. Voor 2022 is er 1,7 miljard euro beschikbaar. De eerste resultaten lijken te laten zien dat Nederlandse bedrijven de weg naar de EIC goed weten te vinden: in de afgelopen ronde van de EIC Pathfinder haalden Nederlandse bedrijven zelfs de meeste beurzen binnen.