De Commissie werkt aan de versnelling van de subsidieverlening binnen de EIC Accelerator. Dit blijkt uit de goedkeuring voor 20 subsidies aan vorig jaar geselecteerde ondernemingen. Als gevolg van de herstructurering van het EIC-fonds onder Horizon Europe wachten nog altijd veel ondernemingen op financiering. De Commissie hoopt op verbetering met de benoeming van een externe fondsmanager.  


Commissie maakt stappen in oplossen problemen EIC Accelerator

Subsidieverlening normaliseert

De Commissie laat in een persbericht weten de vertraagde  uitbetaling binnen de EIC Accelerator aan te pakken. Inmiddels is financiële goedkeuring verleent aan 20 projecten die vorig jaar zijn geselecteerd. Ook is een eerste directe aandeleninvestering vanuit het EIC-fonds aangekondigd. Door de herstructurering van het EIC-Fonds onder Horizon Europe-wetgeving moeten vele begunstigden nog altijd wachten op hun financiering. De Commissie hoopt op verbetering met de benoeming van een externe fondsmanager in de komende weken. Dit zou het implementeren van beurzen en het ondersteunen van investeringen moeten gaan versnellen.   

Populariteit EIC Accelerator houdt aan

Uit de financieringsronde voor de EIC Accelerator die afgelopen 15 juni afliep, blijkt aanhoudende interesse voor het EIC-instrument. Dit onderstreept de behoefte aan snelle oplossingen voor de problemen rondom de uitbetalingen. In totaal dienden 986 ondernemingen een subsidieaanvraag in, waarvan 65% van de ondernemingen gemengde financiering (beurzen en subsidies) verzocht. De subsidieaanvragen van de EIC Accelerator zijn afkomstig uit 36 verschillende landen met Duitsland, Israël en Italië als best scorende landen. Het valt de Commissie op dat steeds meer aanvragen afkomstig zijn vanuit widening landen, met als voorbeeld Polen waar 29 ondernemingen om subsidie vroegen.

Context

De European Innovation Council maakt onderdeel uit van Horizon Europe en beschikt over een budget van 10 miljard euro om baanbrekende innovaties te stimuleren. De EIC Accelerator ziet daarbij specifiek toe op het stimuleren van innovaties binnen bedrijven met gemengde financiering. In dat kader verstrekt het EIC-instrument beurzen tot 2,5 miljoen euro en private investeringen die kunnen oplopen tot 15 miljoen euro. Uit de resultaten van de tweede ronde van de Accelerator dit jaar bleek dat maar liefst 10 Nederlandse ondernemingen EIC-financiering ontvingen, waarvan velen start-ups of spin-offs zijn gelinkt aan Nederlandse kennisinstellingen. In januari kondigde de Commissie verder aan dat EIT-KIC's in de toekomst versneld kunnen deelnemen aan de EIC Accelerator.


Mede geschreven door Liza Bex.