10 februari 2022

EIC werkprogramma 2022: 1,7 miljard euro beschikbaar, speciale aandacht voor deep tech

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het werkprogramma 2022 van de European Innovation Council stelt 1,7 miljard euro beschikbaar voor baanbrekende innovatie. Speciale aandacht is weggelegd voor deep tech bedrijven. Een Scale-Up initiatief moet de 100 meest veelbelovende bedrijven in dit domein identificeren. Verder wordt simplificatie van de verschillende beschikbare beurzen doorgezet en komt er meer steun voor vrouwelijke innovatoren.


EIC werkprogramma 2022: 1,7 miljard euro beschikbaar, speciale aandacht voor deep tech

Deep tech focusgebied

Het werkprogramma 2022 van de European Innovation Council (EIC) voorziet in 1,7 miljard euro voor baanbrekende innovatie, zo meldt de Commissie in een persbericht. Één nieuwe component springt eruit: het zogenaamde Scale-Up initiatief dat de honderd meest veelbelovende deep tech bedrijven in de EU moet identificeren. Hierbij gaat het om bedrijven die potentieel een waardering van meer dan 1 miljard euro kunnen bereiken. Daarnaast is de aandacht voor deep tech ook gereflecteerd in de thematische gebieden van de EIC Challenges, waarin meer dan 500 miljoen euro zal worden verdeeld aan start-ups. Naast vergroening zijn kwantum- en ruimtevaartonderzoek hierbij aandachtsdomeinen, evenals medische technologie. Het werkprogramma 2022 biedt ook meer steun voor vrouwelijke innovatoren. Zo zal er een gender- en diversiteitsindex komen om te voorzien in informatie richting investeerders, klanten en beleidsmakers. Bovendien worden er twee prijzen toegevoegd aan de EU Prize for Women Innovators specifiek voor vrouwen onder de 35 jaar.

Versimpeling beurzen

Het werkprogramma 2022 zet de versimpeling in de aanvraagprocedures voort. Zo komen er meer deadlines voor de Accelerator- en de Transition-beurs. Voor die laatste zal het mogelijk zijn je ten alle tijden aan te melden. Bovendien zullen indieners die voor de tweede keer een aanvraag doen bij de Accelerator vanaf nu de verbeteringen in hun aanvraag kunnen aangeven. Het is de bedoeling dat excellente bedrijven die door een gebrek aan budget niet gefinancierd kunnen worden door middel van een Seal of Excellence sneller aanspraak maken op andere EU-financieringsbronnen.

Hoogste budget tot nog toe

Het budget in dit werkprogramma is het hoogste jaarlijkse budget tot nu toe. De Pathfinder stelt 350 miljoen euro beschikbaar voor multidisciplinaire onderzoeksteams met als doel het bereiken van een technologische doorbraak. De Transition-beurs heeft 131 miljoen euro in petto om onderzoeksresultaten om te zettten in innovatiekansen, voortbouwend op Pathfinder-projecten of ERC Proof of Concept-beurzen. Tot slot stelt de Accelerator 1,16 miljard beschikbaar voor start-ups en het mkb om innovaties met een hoge maatschappelijke impact te ontwikkelen. Met dit werkprogramma zal het voor de eerste keer mogelijk zijn meer dan 15 miljoen euro aan aandelenfinanciering te investeren in Accelerator-projecten.

Context

De EIC is voor het eerst volledig operationeel onder Horizon Europe en is bedoeld om de innovatiecapaciteit van de EU te verbeteren. Zij wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur, waar recentelijk nieuwe leden zitting in hebben genomen. Naar verwachting wordt binnenkort de nieuwe bestuursvoorzitter bekend. Op 22 februari organiseert de Commissie een infodag over het nieuwe werkprogramma.