De Commissie vraagt burgers en belanghebbenden hun mening te geven over de bosstrategie die gepland staat voor het eerste kwartaal van 2021. De vernieuwde bosstrategie is onderdeel van de Green Deal en gaat over het toekomstig beleid voor bosbehoud en -beheer. De consultatie loopt tot 4 december.

Commissie vraagt uw input voor Europese bosstrategie

Uw mening over toekomst bossen

De Commissie heeft een consultatie geopend over de te publiceren Europese bosstrategie. De strategie zal voortbouwen op de biodiversiteitsstrategie die de Commissie afgelopen lente publiceerde in het kader van de Green Deal. De consultatie nodigt burgers en belanghebbenden uit hun mening te geven over het toekomstige beleid voor bosbeheer en –behoud. De Commissie wil binnen de strategie een onderzoeks- en innovatieagenda opzetten om kennis over bossen te bevorderen en het gebruik en management van bossen te optimaliseren. Ook moeten nieuwe trainingen, vaardigheden en banen in bosbeheer de functies die bossen vervullen reflecteren. Tenslotte wil zij koolstofintensieve producten en diensten in de bosbouw vervangen door innovatieve alternatieven met een lage klimaatimpact. Reageren op de consultatie is mogelijk tot 4 december.

Context

De bosstrategie bouwt voort op de biodiversiteitsstrategie die de Commissie in de lente van 2020 publiceerde. Beide strategieën maken onderdeel uit van de Europese Green Deal. De strategie stamt uit 2013 en was toe aan een herziening in 2018, twee jaar later wordt deze in het kader van de Green Deal nogmaals vernieuwd. Na de consultatieperiode zal de Commissie de strategie naar verwachting begin 2021 publiceren.