Een nieuw kenniscentrum zal kennis en data gaan verzamelen over biodiversiteit onder andere ter ondersteuning van samenwerking, partnerschappen en beleidsontwikkeling. Dit maakte de Commissie bekend tijdens de lancering van het kenniscentrum biodiversiteit in EU Green Week. Het centrum zal ook bijdragen aan de implementatie van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, aansluitend op de Green Deal.


Commissie lanceert kenniscentrum voor bescherming biodiversiteit

Kenniscentrum voor biodiversiteit

De Commissie lanceert een nieuw kenniscentrum voor biodiversiteit, wat kennis over ecosystemen beter toegankelijk moet maken. Dit werd bekendgemaakt tijdens de EU Green Week. Het kenniscentrum gaat zich inzetten voor de bescherming van ecosystemen en herstel van biodiversiteit. Mede aan de hand van problemen die gepresenteerd werden in de eerste EU-brede ecosysteem beoordeling van het Joint Research Centre (JRC). Het initiatief heeft drie hoofddoelen: kennis verzamelen over biodiversiteit en de impact van beleid, wetenschappers laten samenkomen om resultaten te delen en zo beleid te verbeteren, en de voortgang van de EU-biodiversiteitsstrategie volgen. Het JRC zal het biodiversiteit kenniscentrum voorzitten.

Implementatie biodiversiteitsstrategie

Door interdisciplinaire kennisuitwisseling te bevorderen, wil het kenniscentrum up-to-date, goede en hoogwaardige wetenschappelijke bewijzen leveren ter ondersteuning van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030. Het kenniscentrum richt zich hierbij op vijf aspecten: beschermde natuurgebieden uitbreiden, EU-natuurherstel doelstellingen behalen, uitvoering van EU-wetgeving versterken, bedrijven betrekken om financiering te bemachtigen, en het ondersteunen van de globale biodiversiteitsagenda.

Raad verwelkomt kenniscentrum

In aangenomen raadsconclusies over de biodiversiteitsstrategie van de Commissie verwelkomt de Raad van de EU de lancering van het nieuwe kenniscentrum voor biodiversiteit door de Commissie, zo meldt het Duits voorzitterschap in een persbericht. De Raad benadrukt het belang van onderzoek en innovatie om de beste oplossingen te vinden voor biodiversiteitsherstel en ondersteunt de onderzoeksagenda van de strategie alsook de bijbehorende partnerschappen binnen Horizon Europe. Interdisciplinair onderzoek samen met lokale en inheemse kennis moeten ervoor zorgen dat de doelen van de strategie sneller bereikt zullen worden.

Context

De biodiversiteitsstrategie is een kernonderdeel van de Europese Green Deal. De strategie stelt concrete doelen voor het tegengaan en terugdraaien van biodiversiteitsverlies, om de negatieve effecten op het klimaat te verminderen, waarbij kennisuitwisseling een belangrijke rol speelt, zo meldde de Commissie afgelopen voorjaar. Een belangrijk initiatief in de strategie was het opzetten van een kenniscentrum voor biodiversiteit.