26 mei 2020

Commissie ziet rol voor onderzoek en onderwijs in nieuwe biodiversiteits- en Farm to Fork-strategie

Eveline Goesten

Eveline Goesten

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Commissie benadrukt het belang van onderwijs en onderzoek in de nieuwe biodiversiteitsstrategie en farm to fork strategie die onlangs zijn gepubliceerd als kernonderdelen van de Green Deal. Zo wil de Commissie een speciaal kenniscentrum oprichten dat de biodiversiteitsdoelstellingen zal toetsen en wil zij zich binnen Horizon Europe meer toespitsen op onderzoek en innovatie gericht op duurzame voedselsystemen.


Commissie ziet rol voor onderzoek en onderwijs in nieuwe biodiversiteits- en Farm to Fork-strategie

Rol voor O&O in nieuwe strategieën   

De Commissie ziet een rol weggelegd voor onderwijs en onderzoek in de nieuwe biodiversiteitsstrategie en Farm to Fork-strategie die onlangs werden gepresenteerd in het kader van de Europese Green Deal. In de strategieën worden concrete doelen gesteld voor het tegengaan van biodiversiteitsverlies in Europa en daarbuiten, en voor de overgang naar een duurzaam Europees voedselsysteem. De Commissie wil deze doelen, waaronder het herstellen van Europa’s biodiversiteit, realiseren tegen 2030.  

Wetenschap en onderwijs van belang voor biodiversiteit

Investeringen in onderzoek, innovatie en kennisuitwisseling zullen een sleutelrol gaan spelen in het tegengaan van biodiversiteitsverlies. Zo zal de Commissie in 2020, in samenwerking met het European Environment Agency, een kenniscentrum voor biodiversiteit oprichten welke de voortgang van de biodiversiteitsdoelstellingen zal volgen en toetsen, samenwerking en partnerschappen zal bevorderen, en beleidsontwikkeling zal ondersteunen. Daarnaast zal de Commissie in 2021 een Raadsaanbeveling doen die is gericht op het stimuleren van samenwerkingen binnen het onderwijs op het gebied van duurzaam milieubeheer. Deze zal ook scholen en leerkrachten een leidraad bieden over hoe ze met andere lidstaten kunnen samenwerken op het gebied van lesgeven over biodiversiteit.

O&I drijfveren achter duurzaam voedselsysteem

Onderzoek en innovatie zijn belangrijke drijfveren achter de overgang naar een duurzaam, gezond en inclusief voedselsysteem - van productie tot aan consumptie. Zo heeft de Commissie voorgesteld onder Horizon Europe 10 miljard euro uit te geven aan onderzoek en innovatie gericht op duurzame voedsel- en ecosystemen. Daarnaast zullen lidstaten en verschillende belanghebbenden betrokken worden bij de ontwikkeling van een veilig en duurzaam voedselsysteem binnen een nieuw partnerschap in Horizon Europe. In de update van de Skills agenda zal de Commissie zich ook richten op het waarborgen van voldoende en geschoolde arbeidskrachten in de voedselsector.

Context

De biodiversiteits- en Farm to Fork-strategie zijn allebei kernonderdelen van de Europese Green Deal. Door de coronacrisis werden meerdere initiatieven van de Commissie eerst uitgesteld, waaronder een aantal onderdelen van de Green Deal. Onlangs deelde de Commissie mee dat een aantal initiatieven alsnog zouden worden gepubliceerd, waaronder deze strategieën. De huidige pandemie benadrukt volgens de Commissie nog eens extra dat een robuust voedselsysteem -dat te allen tijde functioneert- essentieel is en hoe kwetsbaar het verlies van biodiversiteit is voor ons klimaat. De Commissie is voornemens de groene transitie centraal te stellen in de herstelstrategie, ook werden lidstaten in hun landspecifieke aanbevelingen voor het Europees Semester geadviseerd om te investeren in een groen herstel van de crisis.