Europa zal recordaantallen investeringen moeten doen in baanbrekend onderzoek & innovatie komend jaar, daarvoor is wel flexibiliteit in het Europees budget vereist. Dit staat in de jaarlijkse groeianalyse van de Europese Commissie. De Commissie wil de focus van haar jaarlijkse groeistrategie verleggen in lijn met de nieuwe prioriteiten van de Commissie, namelijk duurzaamheid. Ook integreert de Commissie voor het eerst de SDG’s in het Europees Semester.

Commissie: ‘Europa heeft recordaantal investeringen nodig in O&I'

Record aan investeringen nodig  

Europa zal recordaantallen investeringen moeten doen in baanbrekend onderzoek & innovatie (O&I). De Europese Commissie stelt in een persbericht over haar jaarlijkse groeistrategie van 2020 dat de flexibiliteit van het volgende Meerjarig Financieel Kader moet worden gebruikt om te investeren in terreinen met het meeste potentieel, zoals het bestrijden van klimaatverandering of baanbrekende innovatie. Verder belicht de Commissie het belang van een toekomstgerichte O&I-strategie voor het bereiken van een hogere productiviteit.

Geen innovatie zonder onderwijs

Zonder verreikende investeringen in onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden kan er echter geen hogere productiviteit en innovatie worden behaald, aldus de Commissie. In uitgaventoetsingen van de belastinginkomsten van de lidstaten is het belangrijk dat beleidsterreinen die groei op de lange termijn stimuleren, zoals onderwijs, worden geprioriteerd. Daarnaast wordt er in de groeianalyse aandacht gevraagd voor het omkeren van de trend waarbij leerlingen steeds slechter presteren op het gebied van lees- reken- en wetenschappelijke vaardigheden.

SDG’s & Europees Semester

De Commissie heeft aangekondigd dat lidstaten binnen het Europees Semester zullen worden getoetst op het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). De Commissie wil lidstaten begeleiden bij het investeringen en structurele hervormingen voor een duurzamer economisch model.

Context

De jaarlijkse groeianalyse maakt deel uit van het Europees Semester, een jaarlijkse cyclus waarin de Commissie prioriteiten voor de coördinatie van het economisch en begrotingsbeleid van de lidstaten voorstelt aan de Europese Raad. Dit is het eerste Europees Semester onder het mandaat van de nieuwe Commissie. In het voorjaar zal de Commissie landspecifieke aanbevelingen doen voor de implementatie van de aanbevelingen in de jaarlijkse groeianalyse. Nederland krijgt al jaren achter elkaar te horen dat zij te weinig investeert in onderzoek en menselijk kapitaal.