Europees semester

Dossierbeschrijving

Het Europees semester

Het Europees semester vormt sinds 2010 de Europese beleidskalender. Het Europees semester zorgt ervoor dat de lidstaten hun begrotings-, en economische plannen op elkaar afstemmen. Hiermee kunnen zij op elkaars begrotings- en hervormingsplannen reageren en kan de Commissie tijdig beleidsadvies geven voordat de nationale begrotingen worden vastgesteld. De Commissie bekijkt ook of de lidstaten voldoende voortgang hebben geboekt met het realiseren van de doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, innovatie, klimaat en armoedevermindering die zijn vastgelegd de Europa 2020 strategie, de EU-groeistrategie op lange termijn.

Lees meer

Fasen in het Europees semester

Het Europees semester kan worden onderverdeeld in drie fasen:

1.       Voorbereidende fase: november- februari

De voorbereidende fase start in november met de jaarlijkse groeianalyse. Hierin schetst de Commissie de meest urgente economische en sociale prioriteiten in de Europese Unie voor het komende jaar. Het gaat daarbij om de overkoepelende thema's die de EU als geheel aangaan.

2.       Landspecifieke fase: maart-juli

Op basis van de prioriteiten van de jaarlijkse groeianalyse en de informatie uit de plannen stelt de Commissie landenspecifieke aanbevelingen op, waarin zij een op maat gesneden beleidsadvies aan de lidstaten voorstelt. De landenspecifieke aanbevelingen worden door de Raad van Ministers in juni aangenomen en door de Europese Raad bekrachtigd.

3.       Landen stellen begrotingen op: juli-november

Tijdens de tweede helft van het jaar (het “nationaal semester”), houden lidstaten rekening met de (beleids)aanbevelingen bij het opstelling van de begroting voor het komende jaar. Half oktober moeten de lidstaten de nationale ontwerpbegrotingen bij de Commissie en bij de Eurogroep hebben ingediend, voordat ze aan het einde van het jaar in de nationale parlementen goedgekeurd worden.

Aanbevelingen Nederland

Volgens de Commissie scoort Nederland goed op onderwijsresultaten en academische prestaties en eindigt hoog in internationale rankings op dit gebied, zo blijkt uit de Landenreportage Nederland 2018. Wel moet Nederland door middel van fiscaal beleid zorgen voor meer publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie (O&O). De investeringen zijn weliswaar gestegen, maar Nederland blijft nog achter in het halen van de EU-2020 doelstelling om minimaal 2,5% van het bbp te investeren.

Te valideren door: 

Nieuws

27 Europese koepels roepen Commissie op tot sterke SDG-strategie

27 belangenorganisaties hebben in een brief aan Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen een oproep gedaan om de SDG-strategie te versterken. De brief is ondertekend door leden van het EU high-...

Lees meer

Commissie: ‘Europa heeft recordaantal investeringen nodig in O&I'

Europa zal recordaantallen investeringen moeten doen in baanbrekend onderzoek & innovatie komend jaar, daarvoor is wel flexibiliteit in het Europees budget vereist. Dit staat in de jaarlijkse...

Lees meer

LLLP: Europees semester te economisch

De aanbevelingen van het Europees Semester hebben een te economische aanpak. Dit zegt het Lifelong Learning Platform in een statement met suggesties voor de Country Specific Recommendations. Ook...

Lees meer

Nederland moet meer investeren in onderwijs en onderzoek

Nederland moet meer geld besteden aan onderwijs en onderzoek. Dit adviseert de Commissie in het kader van het Europees Semester. De investeringen zijn nodig om de Nederlandse arbeidsmarkt...

Lees meer

Op de agenda: juni

De Europese burgers hebben een nieuw Parlement gekozen. De komende maanden staan dan ook in het teken van institutionele overgang en zullen cruciaal zijn voor het bepalen van de nieuwe prioriteiten...

Lees meer

EC: “NL investeert te weinig in O&O en menselijk kapitaal”

Nederland moet meer gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling en menselijk kapitaal. Dit constateert de Europese Commissie in haar landverslag voor Nederland in het kader van het Europees...

Lees meer

Investeren in onderwijs van belang voor de juiste vaardigheden

Investeringen in onderwijs en training zijn cruciaal om mensen te voorzien van de vaardigheden die nodig zijn voor een snel veranderende arbeidsmarkt. Dat staat in de jaarlijkse groeianalyse van de...

Lees meer

Kennis van basisvaardigheden gaat achteruit in Nederland

De basiskennis van Nederlandse vijftienjarigen gaat sneller achteruit dan in de rest van de EU. Dat is een van de uitkomsten van de Onderwijs- en Opleidingsmonitor 2018 van de Europese Commissie....

Lees meer

NL moet meer investeren in O&O

Nederland moet gebruik maken van fiscaal beleid om te zorgen voor meer private en publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Dat stelt de Europese Commissie in haar landen-...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.