De Europese Commissie stelt voor om ten opzichte van 2022 100 miljoen euro meer budget aan Horizon Europe en Erasmus+ toe te wijzen. Dat blijkt uit het voorstel voor de Europese begroting van 2023. In totaal moet de gehele begroting voor komend jaar uit 185,6 miljard euro bestaan. Hier komen nog eens 113,9 miljard euro aan gelden uit het herstelfonds NextGenerationEU bij.


Budget 2023: Commissie wil 100 miljoen meer naar Horizon en Erasmus+

8,8 miljard extra in 2023

Er komt in 2023 100 miljoen euro meer beschikbaar voor zowel Horizon Europe als Erasmus+, als het aan de Commissie ligt. Dat staat in haar voorstel van de Europese begroting voor 2023. In totaal zou het budget van Horizon en Erasmus+ daarmee op respectievelijk 12,3 miljard en 3,5 miljard euro komen. Daarbij komt er voor Horizon nog 1,8 miljard euro extra uit het NextGenerationEU herstelfonds bij, wat het totaal voorgestelde budget van het Kaderprogramma op 14,2 miljard euro brengt. 415 miljoen euro uit het Horizon Europe budget zal gebruikt worden ten behoeve van de realisatie van de Chips Act, in het voorstel van de Commissie.

Andere programma’s

In totaal behelst het budgetvoorstel van 2023 185,6 miljard in huidige prijzen. Dit is 8,8 miljard euro meer dan het budget voor 2022. Uit NextGenerationEU komt in 2023 in totaal 113,9 miljard euro beschikbaar, ten opzichte van 143,5 miljard euro dit jaar. De conceptbegroting voorziet verder 46,1 miljard euro voor de structuurfondsen in 2023, wat een forse verhoging is ten opzichte van de 36,5 miljard euro dit jaar. Verder voorziet de 12 miljard voor het International Samenwerkinsgsinstrument Global Europe; 341 miljoen euro voor InvestEU, plus 2,5 miljard euro extra uit het herstelfonds; 2,2 miljard euro voor ruimteonderzoek; 1,2 miljard euro voor defensie-uitdagingen, waarvan 626 miljoen euro voor onderzoek en ontwikkelingen in het Europese Defensie Fonds; 1,3 miljard euro voor het Digital Europe programma en 728 miljoen euro voor het LIFE programma.

Context

De conceptbegroting voor 2023 van de Commissie is gebaseerd op het akkoord van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor 2021-2027. De bedragen voor Horizon en Erasmus+ komen overeen met de verwachte jaarlijkse afgifte in het MFK. Het budget voor Horizon zal elk jaar ongeveer hetzelfde zijn, terwijl het budget voor Erasmus+ steeds iets hoger wordt richting het einde van de huidige cyclus. Voor adoptie van de begroting is goedkeuring van de Raad en het Parlement vereist. De Raad zal zich erover uitspreken in juli en het Parlement zal eind augustus positie innemen. Zij zullen vervolgens een akkoord uitonderhandelen, dat er in ieder geval moet liggen voor 14 november.