Er gaat in 2022 meer Europees geld dan aanvankelijk begroot naar onderzoek, kennis, innovatie en onderwijs. Het Parlement heeft de Raad weten te overtuigen van een kleine verhoging van het oorspronkelijk door de Commissie voorgestelde totale EU-budget. In totaal gaat er zo’n 233,5 miljoen meer dan begroot naar de kaderprogramma’s Horizon, Erasmus+, EU4Health en LIFE aankomend jaar.


Parlement boekt bescheiden overwinning in budgettair getouwtrek

Horizon Europe & Erasmus+  

De Commissie heeft komend jaar meer geld dan aanvankelijk begroot beschikbaar voor Horizon en Erasmus+. Dat werd duidelijk nadat de Raad en het Parlement vlak voor het verstrijken van de onderhandelingsdeadline een voorlopig akkoord over de begroting voor 2022 bereikten. In totaal zal de Commissie komend jaar 169,6 miljard euro in lopende prijzen te besteden hebben, waarvan er bijna 12,3 miljard euro naar het onderzoeksprogramma Horizon Europe gaat. Dit is zo’n 100 miljoen euro meer (waarvan 40 miljoen niet-bestede gelden uit Horizon 2020) dan aanvankelijk door de Commissie begroot werd. Daarmee komt het budget ongeveer overeen met het budget van 2021. Hierdoor besteedt de Commissie 7,22% van haar begroting aan Horizon. Het Erasmus+ onderwijsprogramma zal aankomend jaar een budget van 3,4 miljard euro hebben, wat neerkomt op 35 miljoen meer dan de Commissie voorstelde. Dat is een verhoging van het 2021 budget, waarin er 2,7 miljard te besteden was.  

Ook EU4Health en LIFE profiteren

Ook andere programma’s profiteren van de top-up. Zo krijgt het Europese gezondheidsprogramma EU4Health zo’n 51 miljoen euro extra. Dit betekent een totaalbedrag van 839,7 miljoen voor het versterken van de Europese gezondheidsruimte in 2022. Het LIFE programma voor de bevordering van klimaatactie krijgt zo’n 47,5 miljoen meer (755,5 miljoen in totaal). Wat de budgetverruiming betekent voor programma’s zoals Digital Europe en InvestEU wordt duidelijk wanneer de begroting formeel wordt aangenomen op 24 november.

Context

De Commissie stelt elk jaar de begroting van de EU op, die door zowel de Raad als het Parlement moet worden goedgekeurd. Het geld dat gespendeerd mag worden volgt uit het meerjarig financieel kader (MFK), de meerjarenbegroting van de Unie. Nadat de Commissie in juni een conceptbegroting presenteerde, stelde de Raad in juli voor flink te bezuinigen op onder meer Horizon en Erasmus+. Het Europees Parlement, gesteund door Neth-ER, reageerde hier afgelopen maand op met het voorstel om juist flink meer te investeren in de Europese onderzoek- en onderwijsprogramma’s. Uiteindelijk is er in het bemiddelingscomité met daarin vertegenwoordigers van de drie partijen toch een akkoord gesloten.