De Commissie vraagt advies over de leidende principes voor kennisvalorisatie. De vragenlijst dient ter input van een Europese kennisvalorisatiestrategie en een Code of Practice voor slim gebruik van intellectueel eigendom. Het is tot en met 6 september mogelijk om te reageren.


Wat moeten volgens u de leidende principes voor kennisvalorisatie zijn?

Welke principes zijn leidend voor kennisvalorisatie?

De Commissie hoort graag welke principes leidend zouden moeten zijn in beleid omtrent kennisvalorisatie. In een korte survey vraagt zij onder meer wat het voornaamste belang is van kennisvalorisatie, welke rol het beleid van de Commissie zou moeten spelen, en welke actoren het beleid dient te betrekken. Ook wordt gevraagd welke initiatieven, tools en kanalen als relevant en nuttig worden bevonden om onderzoeksresultaten naar de praktijk te vertalen. Antwoorden op de survey worden verwerkt om aankomende Europese Guiding Principles voor kennisvalorisatie en een Code of Practice voor slim gebruik van intellectueel eigendom (IP) vorm te geven. Naast het invullen van de tien meerkeuzevragen is het ook mogelijk position papers bij te voegen. U kunt tot en met 6 september reageren.

Context

Eén van de acties in de update van de Europese Onderzoeksruimte vraagt om een herziening van de leidende principes voor kennisvalorisatie en een Code of Practice voor IP. De actie is voorzien tegen het einde van 2022, en dient ter ondersteuning van een Europese kennisvalorisatiestrategie voor onderzoek en innovatie gebaseerd op goede voorbeelden uit het (kennis)veld. Voor de uitwisseling van goede voorbeelden en kennis is sinds kort ook een Europees kennisvalorisatieplatform beschikbaar. Als voorbereidende stap deed de Commissie eerder een verkenning naar instrumenten en kanalen die de toepassing van onderzoeksresultaten in de maatschappij bevorderen. De Commissie is ook benieuwd naar hoe u, tot dusver, zoal onderzoeksresultaten valoriseert. Tot en met oktober kunt u hiervoor reageren op een consultatie over onder andere samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen.