Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om onderzoeksresultaten te valoriseren? Dat wil de Commissie graag horen in een consultatie ter voorbereiding van een Europees valorisatiebeleid. De consultatie vraagt specifiek naar hoe onderzoekers samenwerken met burgers en/of bedrijven. Reageren kan tot en met oktober 2021.


Hoe valoriseert u onderzoeksresultaten?

Valorisatie met burgers of bedrijven

Hoe werken onderzoekers in Europa samen met bedrijven of burgers om hun ontdekkingen te valoriseren? Dat brengt de Commissie in kaart met een consultatie over kennisvalorisatie. Een deel van de consultatie richt zich op de samenwerkingen tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen. De Commissie vraagt onder meer naar ervaringen met nationale en regionale initiatieven die dergelijke samenwerking faciliteren. Het tweede deel gaat in op de betrokkenheid van burgers en eindgebruikers, bijvoorbeeld in steden, ziekenhuizen, scholen, musea of parken (citizen engagement). Reageren kan tot en met oktober 2021.

Context

De consultatie wordt uitgevoerd door het consortium achter de Horizon Results Booster. Dit platform stimuleert het gebruik van onderzoeksresultaten uit Europese programma’s. De resultaten dienen ter input van een Europees plan voor het verbeteren van valorisatie, waar de Commissie aan werkt. In maart 2021 stelden de lidstaten meer van elkaar te willen leren. Een eerste stap is het EU Knowledge Valorisation Platform.