De Commissie heeft het EU Kennisvalorisatieplatform gelanceerd, dat moet helpen om onderzoeksresultaten in de praktijk beter te benutten. Hiervoor is samenwerking tussen Europese lidstaten en belanghebbenden nodig, zodat kennis en vaardigheden rondom kennisvalorisatie gemakkelijker kunnen worden uitgewisseld. Daarnaast is tijdens de Research and Innovation Days ook een internationaal onderzoeks- en innovatieportaal uitgerold, waarin  de sociaaleconomische effecten van de coronapandemie centraal staan.


Kennisvalorisatieplatform en wereldwijd O&I-portaal gelanceerd

Kennisvalorisatieplatform

De Commissie heeft het Europees Kennisvalorisatieplatform gelanceerd, waarmee kennis uit onderzoek beter  in de praktijk benut moet kunnen worden. Onderzoeksresultaten moeten zo een grotere rol gaan spelen in de samenleving en de economie. In deze nieuwe, digitale omgeving kunnen onderzoekers uit heel Europa samenwerken en hun best practices, vaardigheden en kennis delen. De Commissie hoopt met deze nieuwe kennis en vaardigheden beter te kunnen inspelen op de behoefte van de industrie en maatschappij, door bijvoorbeeld het ondernemersklimaat te versterken en innovatie inclusiever te maken. Het platform zal  ook worden gebruikt om initiatieven en consultaties van de Commissie te promoten. Zo staat er nu een vragenlijst open over de update van de gedragscode voor het gebruik van intellectueel eigendom.

Globaal O&I-portaal

Tijdens de Research and Innovation Days heeft de Commissie tevens een wereldwijd portaal voor onderzoek en innovatie (O&I) uitgerold. Dit O&I-portaal moet onder meer onderzoekers van over de hele wereld matchen met relevante onderzoeksprojecten over de sociaaleconomische aspecten van de coronapandemie. Daarbij hoopt de EU met dit portaal excellentie te stimuleren, middelen te delen, progressie te boeken op onderzoek over corona en innovatieve ecosystemen op te zetten. Vijf C’s vormen zo de sleutel van dit portaal: collaborate, create, connect, coordinate en complement.

Context

Zowel de Commissie als de lidstaten willen kennisvalorisatie in Europa verbeteren, door kennisinstellingen meer te verbinden aan lokale gemeenschappen. Europa is koploper op het gebied van wetenschappelijke output, maar weet dit nog niet voldoende om te zetten in producten, diensten, processen en oplossingen. Lidstaten hebben daarom aangedrongen op een betere uitwisseling van kennisvalorisatiestrategieën. De Commissie werkt daarom aan een nieuwe, Europese kennisvalorisatiestrategie, om de valorisatie van kennis in Europa flink te verbeteren.

Het O&I-portaal is een gevolg van de bredere wens om multilateralisme en openheid te promoten in internationale samenwerking op gebied van O&I. Hiervoor is onlangs een nieuwe, internationale O&I-strategie gelanceerd door de Commissie, waarin wederkerigheid, een gelijk speelveld en respect voor fundamentele waarden voorop staan.