De Commissie heeft de samenstelling van de vijf mission boards bekendgemaakt. Daaronder zijn vijf Nederlanders geselecteerd, die aan vier van de vijf missies zullen gaan meedenken.


Vijf Nederlanders in mission boards

Leden mission boards bekend

De Commissie heeft haar selectie voor de mission boards gepubliceerd. In vier van de vijf mission boards zitten Nederlandse leden.

  1. Bekend was al dat Cees Veerman, voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voorzitter zou worden van de missie voor bodemgezondheid en voedsel.
  2. Johan Bouma, emeritus hoogleraar bodemkunde aan de Wageningen Universiteit (WUR) zal zich ook bij deze mission board voegen.
  3. Hein Pieper, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen, is geselecteerd voor de missie klimaatverandering, inclusief maatschappelijke transformatie.
  4. Prof. Regina Beets-Tan, hoofd radiologie bij het Nederlands Kanker Instituut, maakt deel uit van de mission board kanker.
  5. Boyan Slat, oprichter van The Ocean Cleanup, zal mee gaan denken over de missie gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren.

Context

De missies vormen een nieuw onderdeel van Horizon Europe. Het doel van deze missie-gedreven aanpak is het vergroten van de impact van onderzoek op de samenleving. Nadat de Raad en het Parlement een tussenakkoord bereikten over Horizon Europe, is de Commissie onlangs begonnen met de inhoudelijke invulling van dit onderzoeksprogramma, waaronder de missies. De missies zijn onderdeel van het strategisch planningsproces, waarvoor momenteel een open consultatie gaande is. De leden van de mission boards zullen met het kennisveld in gesprek gaan tijdens de R&I Days in Brussel op 24-26 september.