Goede randvoorwaarden noodzakelijk voor succes van missies

18 mei 2018

Het succes van missie-gedreven onderzoek is afhankelijk van specifieke randvoorwaarden. Dit blijkt uit twee rapporten in opdracht van de Commissie. Er bestaat een groot draagvlak voor het introduceren van een missie-benadering in Horizon Europe (KP9), maar het is noodzakelijk goed na te denken over de manier van vormgeving, monitoring en evaluatie.

Randvoorwaarden voor succes

Missie-gedreven onderzoek vereist een aantal randvoorwaarden. Dit blijkt uit de studie 'Mission-oriented research and innovation: Inventory and characterisation of initiatives' naar een groot aantal missie-gedreven initiatieven uit de hele wereld. Missies onderscheiden zich van regulier onderzoek door een duidelijke richting en tijdshorizon. Het slagen van missies is daarbij sterk afhankelijk van de aanwezigheid van een aantal factoren, zoals de aanwezige kennis en expertise, structuren en beleidsinstrumenten. Ook de vorm van financiering en coherente, holistische beleidsacties spelen een rol. Wanneer een missie een complexe maatschappelijke uitdaging betreft is betrokkenheid van en draagvlak onder de samenleving een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de missie.

Draagvlak en impact

Er bestaat een breed draagvlak voor het introduceren van missies, maar de impact van een missie kan voor lidstaten onderling sterk verschillen. Dit is één van de conclusies in het tweede rapport: 'Mission-oriented research and innovation: Assessing the impact of a mission-oriented research and innovation approach'. In het rapport wordt daarom geadviseerd om ‘coalitions of the willing’ te zoeken voor een missie en niet te streven naar unanimiteit.

Ook wordt het belang van vormgeving en bestuur benadrukt. Door de sterke nadruk op richting en een tijdshorizon is het essentieel aandacht te geven aan de monitoring en evaluatie van missies. Ten slotte kunnen al aanwezige beleidsinstrumenten een nuttige bijdrage leveren aan missie-gedreven onderzoek en het creëren van synergieën. De Smart Specialisation Strategies kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een effectieve bijdrage van lokale en regionale actoren.

Context

In het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon Europe, heeft de Commissie een missie-gedreven aanpak voor ogen. Op deze wijze wil de Commissie voorzien in onderzoek met meer impact op de samenleving. Onlangs heeft Mariana Mazzucato, speciaal adviseur voor missies, vijf criteria geformuleerd om concreet invulling te geven aan het concept.

Deze rapporten zijn uitgebracht in opdracht van de Commissie door het Joint Institute for Innovation Policy (JIIP), waarvan TNO deel uitmaakt. Het voorstel van de Commissie voor de inhoudelijke invulling van Horizon Europe wordt begin juni verwacht.

Meer informatie

Persbericht JIIP: Studies on mission-oriented R&I initiatives in preparation of FP9
Publicatie Europese Commissie: Mission-oriented research and innovation: Inventory and characterisation of initiatives
Publicatie Europese Commissie: Mission-oriented research and innovation: Assessing the impact of a mission-oriented research and innovation approach.
Artikel Neth-ER: Commissie presenteert hernieuwde agenda voor O&I
Artikel Neth-ER: Mazzucato: Vijf criteria voor missies in KP9
Artikel Neth-ER: Een missie-benadering voor meer impact van KP9: hoe werkt dat?
Artikel Neth-ER: Evaluatie Horizon 2020: focus op impact O&I
Artikel TNO: Succesfactoren voor Europees missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Mauro Ferrari nieuwe voorzitter ERC

De Commissie heeft Dr. Mauro Ferrari benoemd als de nieuwe voorzitter van de European Research Council (ERC). Volgens Eurocommissaris Moedas is Ferrari de juiste persoon om de ERC en het Europese...

Lees meer

Commissie zoekt experts voor mission boards

De Commissie roept experts op om zich aan te melden voor een positie in de mission boards. Missie-gedreven onderzoek vormt een nieuwigheid in Horizon Europe, met als doel oplossingen te vinden voor...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

Onderzoek & innovatie rond de Zwarte Zee krijgt impuls

De Europese Commissie en zeven landen rondom de Zwarte Zee hebben een gezamenlijke strategische agenda voor onderzoek & innovatie gepubliceerd. De agenda moet samenwerking op het gebied van...

Lees meer