Consultatie strategisch plan Horizon Europe nu open

28 juni 2019

De consultatie van het strategisch plan voor Horizon Europe is nu geopend. Tot en met 8 september kunt u uw mening geven over de oriëntatie op het plan, dat richting moet geven aan de werkprogramma’s van het Europese onderzoeksprogramma.

Consultatie nu open

U kunt nu uw mening geven over het strategisch plan voor Horizon Europe. De consultatie voor de oriëntatie op het plan is geopend tot en met 8 september. Met de consultatie wil de Commissie onderzoeken welke problemen het Europese onderzoeksprogramma Horizon Europe de komende zeven jaar moet oplossen, en daarmee impact verzekeren.

Context

Het strategisch plan is nieuw en moet richting geven aan de werkprogramma’s van het Europese onderzoeksprogramma. De publieke consultatie is de eerste stap in het strategisch planningsproces. Na de consultatie volgt in september een tweede versie die besproken zal worden tijdens de Europese R&I Days. Vervolgens wordt een derde versie ter consultatie voorgelegd aan Europese koepelorganisaties. Uiteindelijk zal het plan in november door achtereenvolgens de nieuwe Europese Commissie en de lidstaten goedgekeurd moeten worden. In de loop van 2020 zullen de werkprogramma’s de prioriteiten van het plan uitwerken in specifieke activiteiten en calls. Het plan is alleen van toepassing op het ‘top-down’ onderzoek in pijler 2.

Meer informatie

Consultatie Commissie: Horizon Europe Co-design 2021-2024
Document Commissie: Orientations towards the first Strategic Plan implementing the research and innovation framework programme Horizon Europe
Document Commissie: Reading Guide
Persbericht Commissie: Have your say on future objectives for EU-funded research and innovation
Artikel Neth-ER: Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?
Artikel Neth-ER: Groen licht voor Horizon Europe: Commissie nu aan zet
Artikel Neth-ER: Registratie voor R&I Days nu mogelijk
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op succes H2020

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Leden mission assemblies bekend

De Commissie heeft de samenstelling van de mission assemblies bekendgemaakt. De assemblies moeten de boards helpen bij het opstellen van de missies. Van de 126 leden zijn er 7 werkzaam voor een...

Lees meer

ALLEA roept op tot diversiteit, openheid en excellentie in Horizon Europe

Excellentie, diversiteit en openheid moeten centraal staan in Horizon Europe, zo luidt de boodschap van ALLEA voor de Commissie. De nadruk in het nieuwe Kaderprogramma moet onder andere liggen op...

Lees meer

Voorzitter mission board kanker treedt af

Harald zur Hausen heeft de Commissie laten weten dat hij omwille van persoonlijke redenen met onmiddellijke ingang zijn werk neerlegt als voorzitter van de mission board kanker. Er staat al een...

Lees meer

Raad voor Concurrentievermogen: synergieën essentieel voor grote impact op economie

De Europese onderzoeksministers hebben brede consensus bereikt over de waarde van synergieën, die essentieel worden geacht voor het maximaliseren van de impact van Europese programma’s als Horizon...

Lees meer