Spanje is vanaf 1 juli 2023 de nieuwe Raadsvoorzitter. Het komende half jaar wordt ingezet op het versterken van de Europese Unie en de strategische autonomie. Onder andere vaardigheden, digitalisering en automatische erkenning komen voorbij in het programma.


Open strategische autonomie één van de prioriteiten voor Spaanse Raadsvoorzitterschap

Spanje neemt stokje Zweden over

Spanje heeft per 1 juli 2023 de voorzittershamer overgenomen van Zweden. De nieuwe Raadsvoorzitter gaat zich het komende half jaar inzetten op industrialisering van de EU en het waarborgen van haar open strategische autonomie. Daarnaast wil Spanje vooruitgang boeken in de groene en digitale transitie, het bevorderen van de sociale en economische rechtvaardigheid en het versterken van de Europese eenheid en innovatie ecosysteem.

Strategische autonomie

In het kader van de strategische autonomie wil Spanje een geheel nieuwe visie voorstellen in aanloop naar 2030. Met deze visie moet de Europese afhankelijkheid van andere landen op het vlak van energie, technologie, gezondheid en voedsel minder worden. Om dit te bereiken, zal Spanje enerzijds de dossiers promoten die de ontwikkeling van strategische industrieën en technologieën in Europa versnellen. Anderzijds zal Spanje een toekomstgerichte strategie voorstellen om de economische zekerheid en het mondiale leiderschap van de EU tegen 2030 te garanderen.

Vaardigheden een must

In de context van de digitale transformatie van de samenleving, ziet Spanje het ontwikkelen van digitale vaardigheden als prioriteit. Met dit in gedachten zal Spanje twee aanbevelingen van de Raad voorstellen over het verbeteren van digitale vaardigheden in het onderwijs en bijscholing. Daarnaast wil Spanje het komende halfjaar inzetten op gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs. Het belang van deze vaardigheden, leven lang ontwikkelen, het beroepsonderwijs wordt ook onderstreept als onderdeel van het Europees Jaar van de vaardigheden. In dit kader wordt eveneens gewerkt aan een betere integratie van het bedrijfsleven in het beroepsonderwijs. Op het terrein van hoger onderwijs wil zij werken aan de ontwikkeling van online certificaten en erkenning ervan in de hele EU en de automatische erkenning van professionele kwalificaties. Tot slot wil het Spaans voorzitterschap Raadsconclusies aannemen over de bijdrage van het onderwijs aan de versterking van de gemeenschappelijke Europese waarden en democratisch burgerschap.

Spanje heeft ambities op onderzoek en Innovatie

Spanje wil dat de EU zich positioneert als een leidende economische en geopolitieke speler die kan reageren op hedendaagse uitdagingen zoals de sociale, groene en digitale transities, open strategische autonomie en de samenwerking met mediterrane landen, Latijns Amerika en het Caribisch gebied. Spanje heeft als doel om de O&I ecosystemen, waaronder in deze gebieden, te versterken. Een aantal onderwerpen zullen specifiek naar voren komen tijdens het Spaans voorzitterschap in conclusies met drie onderwerpen: Zo wil zij de rol van O&I in de beleidsvorming binnen democratische samenlevingen versterken. Ook behandelen dezelfde conclusies regionale en lokaal georiënteerde ecosystemen die territoriale cohesie versterken en de impact van de herstelfondsuitgaven op onderzoek & innovatie. Daarnaast zal ze discussies bevorderen over de voorstellen van de Commissie over missies en onderzoeksprojecten, zodra de voorstellen van de Commissie erover verschenen zijn.  

Green Deal

Verder blijft Spanje inzetten op de verdere uitrol van de Europese Green Deal. Hernieuwbare waterstof speelt een essentiële rol bij het volledig koolstofvrij maken van de Europese economie, vooral in de industriële sector. Het voorzitterschap wil vooruitgang boeken bij het leggen van een solide basis voor de ontwikkeling van de Europese waterstofmarkt, met als doel zekerheid te bieden, investeringen aan te moedigen en de aantrekkelijkheid van de EU voor projectontwikkeling te maximaliseren. Vanwege het innovatieve karakter van deze sector zullen economische initiatieven om investeringen en innovatie aan te moedigen, zoals de toekomstige Europese Waterstofbank, essentieel zijn.

Gezondheidsprioriteiten

Op het gebied van gezondheid heeft Spanje drie prioriteiten. Allereerst wil Spanje de positie van kwetsbare groepen in de EU beschermen. Ten tweede wil Spanje initiatieven aanjagen voor nieuwe gezondheidscrises en als laatste wil Spanje de Europese gezondheidsagenda beter afstemmen met de agenda voor 2030 en de 'One Health'-aanpak. Daarop aansluitend wil Spanje zich inzetten voor de uitrol van de European Health Data Space. De gezondheidsagenda richt zich op ziektepreventie en het creëren van een cultuur van gezondheidsbevordering in de Europese Unie met betrekking tot obesitas bij kinderen en vaccinaties. Gedurende de COVID pandemie zijn de Europese gebieden met tekortkomingen in de zorg blootgelegd. Middels deze prioritering poogt Spanje de strategische autonomie in de Europese gezondheidszorg te versterken.

Evenementen

Hieronder staat een overzicht van de geplande evenementen van het Spaans voorzitterschap die te maken hebben met onderzoek, innovatie en onderwijs.

Onderwijs:

Wat:

Datum

Meeting of European Alliances

14-15 september

The contribution of education to the promotion of common European values and democratic citizenship

3-4 oktober

Vocational Training Ministerial Conference

23-24 oktober

Meeting of Education Committee Attachés or Advisors

14-15 december

 

Onderzoek & innovatie:

Wat:

Datum

Cultural and creative industries, cities and citizens fostering sustainable development and well-being

11-13 juli

Tripartite event and symposium of the European Open Science Cloud Initiative (EOSC)

19-22 september

Science 4 Policy Workshop with the Joint Research Centre (JRC)

21 september

Presidency conference on European research infrastructures

25-26 september

Research Infrastructures Week

27-29 september

 Event on "Standardization: a strategic instrument for the climate and digital transition"

10 oktober

Civil society meeting focusing on the role of EU regions and towns in meeting the Sustainable Development Goals

11 oktober

Presidency Conference on Start up Villages

23 oktober

Annual Conference of the European Researchers Mobility Programme Marie Slowowdska

14-15 november

High Level Workshop on “Reciprocity and rules-based multilateralism in Europe’s research collaboration with countries of the South" (Latin America and Africa)

29-30 november

Conference on Science Diplomacy

18-19 december

 

Context

Elk halfjaar neemt een van de EU-lidstaten het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich. Per 1 juli 2023 heeft Spanje het stokje overgenomen van Zweden. Een aantal prioriteiten van het Zweedse voorzitterschap komen terug in het Spaanse programma, waaronder onderzoek infrastructuren en vaardigheden. De huidige trio-voorzitterschap wordt gevormd door Spanje, België en Hongarije.

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.