Zweden zal zich als Raadsvoorzitter vanaf januari 2023 met name bezighouden met het bevorderen van het Europees concurrentievermogen, met aandacht voor onderzoek en innovatie. Onder andere open science, onderzoeksinfrastructuren en de Chips Act komen voorbij in het programma. Op onderwijsgebied richt Zweden zich met name op het Vaardighedenjaar en de wederzijdse erkenning van diploma's.


Zweeds Raadsvoorzitterschap focust op concurrentievermogen en vaardigheden

Focus op O&I

De overkoepelende prioriteiten van het Zweeds voorzitterschap zijn veiligheid, veerkracht, voorspoed en democratie. De Zweden erkennen onderzoek en innovatie als onmisbare schakel in de groene en digitale transitie en het oplossen van maatschappelijke crises. Er gaat veel aandacht worden besteed aan de vrije uitwisseling van kennis en data binnen de European Research Area en ook de promotie van open science staat op de agenda. Verder gaan de Zweden zich richten op kennisvalorisatie en een verbeterde toegang tot onderzoeksinfrastructuren. Daarnaast zal er verder worden gewerkt aan de Chips Joint Undertaking.  

Ook voor Raad Vaardighedenjaar

Op onderwijsgebied richt Zweden zich met name op de invulling van het Vaardighedenjaar en de verdere ontwikkeling van de Europese Onderwijsruimte. Om- en bijscholing en aandacht voor volwassenenonderwijs is belangrijk voor de aanvulling van tekorten op de arbeidsmarkt, aldus de Zweden. Bovendien zal het voorzitterschap zich focussen op de vereiste vaardigheden voor de groene en digitale transitie. De verdere ontwikkeling van de Europese Onderwijsruimte krijgt vorm door het stimuleren van de wederzijdse erkenning van kwalificaties. Verder krijgen twee Raadsaanbevelingen over digitalisering van het onderwijs prioriteit.

Concurrentievermogen

Zweden streeft ernaar om het concurrentievermogen van de EU te vergroten, waarbij de waarborging van competitie in de interne markt voor hen een grote rol speelt. Om dit te bewerkstelligen moet de regeldruk lager, om zo innovatie te stimuleren. Verder noemt Zweden het regelgevend kader van de European Chips Act als belangrijke aandrijving van het Europese concurrentievermogen. Tevens wil Zweden werk maken van de Critical Raw Materials Act, essentieel in de stappen richting Europese strategische autonomie. Wat betreft intellectueel eigendom wil de nieuwe voorzitter van de Raad het unitair patentsysteem promoten dat begin 2023 in werking treedt.

Lessen uit de pandemie

Op het gebied van gezondheid is het Zweedse voorzitterschap voornemens onderhandelingen te voeren over de European Health Data Space. Verder wil Zweden de implementatie van het Europe’s Beating Cancer Plan promoten. Een andere belangrijke stap is het vernieuwen van de EU Global Health Strategy. Tevens noemt Zweden als prioriteiten onder meer makkelijke toegang tot medicatie en medische apparatuur en de strijd tegen antimicrobiële resistentie.

Evenementen

Hieronder staat een overzicht van de geplande evenementen van het Zweeds voorzitterschap die te maken hebben met onderzoek, innovatie en onderwijs.

 

Onderzoek & innovatie:

Wat:

Datum

Informal meeting of competitiveness ministers

6-8 februari

Conference on Cancer

7 februari

Competitiveness Council

2 maart

Conference on a modern and effective EU budget

26-27 april

Conference on sustainable artificial intelligence (AI)

2-3 mei

Competitiveness Council (Internal market and industry)

22 mei

Competitiveness Council (Research and space)

23 mei

Conference on deep tech entrepreneurship for an innovative, resilient, and competitive internal market

1-2 juni

Conference on green cities

14-15 juni

Conference on the research infrastructure of tomorrow

19-20 juni

Presidency Conference on the Future of Life Sciences 26 juni

 

Onderwijs:

Wat:

Datum

Education, Youth, Culture and Sport Council (Education)

 

7 maart

EU Youth Conference

20-22 maart

Tripartite Social Summit 22 maart

Conference on education

23 maart

Conference on a modern and effective EU budget 26-27 april

 

Context

Elk halfjaar neemt een van de EU-lidstaten het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich. Per 1 januari 2023 neemt Zweden het stokje over van Tsjechië. Een aantal prioriteiten van het Tsjechische voorzitterschap komen terug in het Zweedse programma, waaronder onderzoeksinfrastructuren en digitaal onderwijs. Tevens bouwen de plannen van het Zweeds voorzitterschap voort op de prioriteiten uit het werkprogramma van de Commissie voor 2023. Zweden is de laatste in het rijtje binnen de huidige trojka van drie aansluitende voorzitterschappen. Het volgende trio-voorzitterschap wordt gevormd door Spanje, België en Hongarije.

 

Mede geschreven door Vera van Vliet.