Onderwijs, onderzoek en innovatie moeten prioriteit krijgen in het toekomstige Europese regiobeleid. Met deze boodschap overhandigden Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, Freddy Weima, directeur van Nuffic en Fried Kramer, directeur Neth-ER namens het Nederlandse kennisveld op 17 mei 2018 een vision paper over cohesiebeleid na 2020 aan Mona Keijzer, staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat.

Neth-ER: centrale rol voor onderwijs, onderzoek en innovatie in toekomstig cohesiebeleid

Prioriteit voor kennis in cohesiebeleid

Het Nederlands kennisveld, verenigd in Neth-ER, is van mening dat onderwijs, onderzoek en innovatie prioriteit moeten krijgen in het toekomstig regiobeleid. Met deze boodschap overhandigden Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, Freddy Weima, directeur van Nuffic en Fried Kramer namens Neth-ER het vision paper over cohesiebeleid na 2020 aan Mona Keijzer, staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat. In het vision paper pleit Neth-ER ervoor om de impact van cohesiebeleid te vergroten door in te zetten op meer thematische samenwerking tussen regio’s, gericht te investeren in menselijk kapitaal en door strategisch in te zetten op partnerschappen tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. De maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen vragen om regionaal beleid dat focust op innovatieve oplossingen en inspeelt op technologische ontwikkelingen, zodat Europa het voortouw kan nemen op het gebied van innovatie. Neth-ER roept daarom op tot een coherent, inclusief en duurzaam ‘knowledge first’ beleid, waarbij kennis een centrale rol krijgt in alle EU-beleidsterreinen, waaronder cohesiebeleid.

Toekomst van EU kennisprogramma’s

Met dit vision paper draagt Neth-ER bij aan de discussies over belangrijke Europese programma’s na 2020, te beginnen met de voorbereidingen voor het volgende meerjarig financieel kader (MFK), de Europese lange-termijn begroting voor de periode 2021-2027. Het startschot voor de onderhandelingen tussen de Europese regeringsleiders verenigd in de Raad en het Europees Parlement is inmiddels gegeven met de publicatie van het voorstel voor het MFK 2021-2027 en de belangen die op het spel staan zijn groot. De Europese structuur- en investeringsfondsen maken traditioneel een groot deel van het budget uit. Lidstaten verschillen van mening over de omvang en indeling van het budget en de verdeling daarvan tussen de regio’s.

Context

Voor het Nederlands kennisveld is het prioriteren van onderwijs, onderzoek en innovatie in het cohesiebeleid na 2020 van groot belang, net als synergiën met andere EU-programma’s, zoals het volgende Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon Europe en de opvolger van Erasmus+.

 Het vision paper over cohesiebeleid na 2020 is het derde in een reeks van vision papers van Neth-ER naast het vision paper voor KP9 en Erasmus+