Structuurfondsen na 2020

Dossierbeschrijving

Op 31 december 2020 loopt de huidige programmeperiode van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen af. De Europese Commissie zal naar verwachting eind mei 2018 voorstellen voor de eventuele opvolgers van deze programma’s presenteren, nadat het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode na 2020 is gepresenteerd. Om input te leveren voor deze discussie heeft de Commissie in juni 2017 het discussiedocument Reflection Paper on the Future of EU Finances over de EU-meerjarenbegroting na 2020 gepubliceerd en in februari 2018 een mededeling over het MFK na 2020 als bijdrage aan de informele bijeenkomst van EU-leiders van 23 februari 2018. In elk van de potentiële scenario’s zullen er keuzes moeten worden gemaakt over het ambitieniveau van cohesiebeleid en het landbouwbeleid.

Nieuws

Op de agenda: mei

Waar april nog de stilte voor de storm was, wordt mei een drukke maand. Met de publicatie van het voorstel voor het meerjarig financieel kader post-2020 wordt het startschot gegeven voor de...

Lees meer

EP: cohesiebudget voor alle regio’s

Het toekomstig cohesiebudget moet beschikbaar blijven voor alle regio’s. Dit staat in een resolutie die is aangenomen door het Europees Parlement, waarin het haar visie uiteenzet op het toekomstig...

Lees meer

Raad benadrukt belang simplificatie van cohesiebeleid na 2020

Lidstaten moeten meer verantwoordelijkheden krijgen in het toekomstig cohesiebeleid en simplificatie moet centraal staan. Dit benadrukt de Raad Algemene Zaken in haar conclusies over het...

Lees meer

CESAER: samenwerking cruciaal voor innovatie-infrastructuren

Infrastructuren voor innovatie hebben de grootste toegevoegde waarde wanneer er sprake is van een goede samenwerking tussen alle partners. Dit staat in een statement van CESAER. Daarnaast mogen...

Lees meer

Op de agenda: april

Het voorjaar is weer begonnen. Brussel bereidt zich voor op de presentatie van het voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en de voorstellen voor de nieuwe EU-programma’s na 2020 die in...

Lees meer

Europese Rekenkamer: verdere simplificatie noodzakelijk in KP9

Verdere vereenvoudiging van EU-financiering voor onderzoek en innovatie is nodig. Dit kan bijvoorbeeld door de evaluatie en selectie van goede projectvoorstellen in Horizon 2020 te erkennen in...

Lees meer

Neth-ER: interregional cooperation key for knowledge-driven growth

To stimulate innovation and convergence in Europe, further investment in interregional cooperation is needed. Regions should be encouraged to combine their forces and work together in pan-European...

Lees meer

Presentation Neth-ER vision paper Cohesion policy post-2020

On the eve of the closing of the public consultation on EU funds in the area of cohesion, the Dutch knowledge community will present its vision for Cohesion policy post-2020. Please join us on 6...

Lees meer

Op de agenda: maart

Vlak voor het begin van de lente staat er genoeg op de agenda in Brussel. Zo zal Neth-ER op 6 maart haar vision paper over de toekomst van het cohesiebeleid presenteren tijdens een event in Brussel...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.