Structuurfondsen na 2020

Dossierbeschrijving

Op 31 december 2020 loopt de huidige programmeperiode van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen af. De Europese Commissie zal naar verwachting begin 2018 voorstellen voor de eventuele opvolgers van deze programma’s presenteren, nadat er meer duidelijk is over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode na 2020. Wel heeft de Commissie eind juni het discussiedocument Reflection Paper on the Future of EU Finances over de EU-meerjarenbegroting na 2020 gepubliceerd. In elk van de potentiële scenario’s maken het cohesiebeleid en het landbouwbeleid een kleiner gedeelte uit van het EU-budget dan nu het geval is.

Nieuws

Neth-ER: EU moet meer investeren in kennis

De EU moet meer investeren in de kennisprogramma’s om Europa’s ambities met betrekking tot economische groei te kunnen waarmaken. Om aandacht te vragen voor het belang van investeren in...

Lees meer

EUA: universiteiten essentieel voor RIS3

Universiteiten hebben een essentiële rol in het benutten van het volledig potentieel van slimme specialisatie strategieën (RIS3). Ook moeten Europese, nationale en regionale fondsen voor onderzoek...

Lees meer

EC over MFK: niet bezuinigen op kennis

De EU moet niet bezuinigen op kennis in het toekomstige meerjarig financieel kader (MFK). Dit zegt de Commissie in een Mededeling over het MFK, gepresenteerd in aanloop naar de Raadsbijeenkomst van...

Lees meer

Cohesiebeleid na 2020: meer vereenvoudiging en synergieën

Er moeten duidelijke, coherente en eenvoudige indicatoren komen waarop de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) beoordeeld en vormgegeven kunnen worden, aldus de Raad. De Commissie moet...

Lees meer

Territoriale verbindingen moeten Europese kenniseconomie versterken

Er moeten meer territoriale verbindingen komen om de Europese kenniseconomie te versterken. Dit schrijft ESPON in een rapport over de toekomst van het Europese cohesiebeleid. De verbindingen moeten...

Lees meer

Zevende cohesierapport: meer verbindingen en investeringen, minder complexiteit

Het Europees cohesiebeleid moet innovatie bevorderen middels interregionale netwerken en investeringen in vaardigheden. Bovendien moet er meer geïnvesteerd worden in innovatie voor bijvoorbeeld...

Lees meer

Commissie lanceert pilot actions slimme specialisatie

De Europese Commissie lanceert twee pilot actions om regio’s innovatiever te maken en om innovatieve partnerschappen aan te gaan. Deze acties heeft zij aangekondigd in haar Mededeling over slimme...

Lees meer

Hoe verklein je de EU innovatiekloof?

Meer synergieën tussen Horizon 2020 en Structuurfondsen en effectievere Spreading Excellence-instrumenten kunnen helpen de innovatiekloof tussen de EU-13 en EU-15 te verkleinen. Verschillende ideeën...

Lees meer

HLG ESIF: versimpel toegang tot EU-financiering

De High-Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds (HLG) wil dat de regels voor het aanvragen van financiering uit verschillende EU programma's meer op elkaar worden...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.