Structuurfondsen na 2020

Dossierbeschrijving

Op 31 december 2020 loopt de huidige programmeperiode van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen af. De Europese Commissie zal naar verwachting begin 2018 voorstellen voor de eventuele opvolgers van deze programma’s presenteren, nadat er meer duidelijk is over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode na 2020. Wel heeft de Commissie eind juni het discussiedocument Reflection Paper on the Future of EU Finances over de EU-meerjarenbegroting na 2020 gepubliceerd. In elk van de potentiële scenario’s maken het cohesiebeleid en het landbouwbeleid een kleiner gedeelte uit van het EU-budget dan nu het geval is.

Nieuws

HLG ESIF: versimpel toegang tot EU-financiering

De High-Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds (HLG) wil dat de regels voor het aanvragen van financiering uit verschillende EU programma's meer op elkaar worden...

Lees meer

Toekomst van EU-financiën: focus op EU toegevoegde waarde

De toekomstige Europese begroting moet zich focussen op onderwerpen met veel Europese toegevoegde waarde, zoals programma’s voor onderzoek, innovatie en onderwijs. Dit staat in het discussiedocument...

Lees meer

Onderwijs en innovatie tegen de negatieve effecten globalisering

Onderwijs en innovatie zijn belangrijk om de negatieve effecten van globalisering tegen te gaan. Dit blijkt uit een discussiedocument van de Europese Commissie dat een debat moeten starten over hoe...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.