EP: cohesiebudget voor alle regio’s

18 april 2018

Het toekomstig cohesiebudget moet beschikbaar blijven voor alle regio’s. Dit staat in een resolutie die is aangenomen door het Europees Parlement, waarin het haar visie uiteenzet op het toekomstig cohesiebeleid. Ook onderstreept het Parlement de noodzaak van simplificatie en synergieën met andere EU-programma's, zoals het onderzoeksprogramma.  

Een ruim budget dat alle regio’s omvat

Alle regio’s moeten onder het toekomstig cohesiebudget blijven vallen. Dit benadrukt het Europees Parlement in een resolutie die is aangenomen tijdens de plenaire vergadering. Volgens de parlementariërs zal een budget dat alleen naar achtergestelde regio’s gaat de vooruitgang van de EU als geheel verhinderen. 

EU prioriteiten

Daarnaast vraagt het parlement om een ambitieus budget waarmee regionale projecten gesteund kunnen worden die in staat zijn huidige en toekomstige uitdagingen aan te pakken. Qua invulling moet het cohesiebeleid zich richten op een beperkt aantal prioriteiten die invulling geven aan politieke doelstellingen van de EU. Het Parlement noemt zelf een aantal beleidsterreinen, waaronder innovatie, digitalisering en steun voor startups en het mkb. Ten slotte moeten regionale autoriteiten meer flexibiliteit krijgen in het opstellen van hun regionale strategieën, op basis van lokale behoeften en mogelijkheden.

Simplificatie en synergie

Ook onderstreept het Parlement de noodzaak van verdere harmonisatie van regels voor instrumenten die hetzelfde doel ondersteunen. In dat kader zijn met name de staatssteunregels een punt van aandacht; volgens het Parlement moet EU-financiering van verschillende programma’s onder dezelfde staatssteunregels vallen.

Simplificatie moet volgens het Parlement één van de belangrijkste doelstellingen van hervorming zijn. Het Parlement vindt het daarnaast belangrijk dat er meer complementariteit is tussen het cohesiebeleid en KP9, omdat deze programma’s elkaar goed kunnen aanvullen. Ze vraagt de Commissie daarom om een ambitieuze strategie die inzet op een toename van synergie tussen de verschillende instrumenten. 

Context

De resolutie van het Europees Parlement is een reactie op het zevende rapport over cohesiebeleid van de Commissie, waarin de resultaten en doelstellingen van cohesiebeleid geëvalueerd werden. In dit rapport wordt benadrukt dat cohesiebeleid post-2020 zich moet focussen op terreinen als onderzoek, innovatie, vaardigheden, energie, klimaatverandering en sociale inclusie. In mei 2018 zal het Commissievoorstel voor het meerjarig financieel kader worden gepresenteerd, gevolgd door onder andere de wetsvoorstellen voor het cohesiebeleid post-2020.

Meer informatie

Persbericht Europees Parlement: EU cohesion funding must continue to go to all EU regions after
2020, MEPs say

Publicatie Europees Parlement: Report on strengthening economic, social and territorial cohesion in the European Union: the 7th report of the European Commission
Artikel Neth-ER:
Raad benadrukt belang simplificatie van cohesiebeleid na 2020
Artikel Neth-ER:
Meerderheid regeringsleiders voor groter EU-budget met andere prioriteiten
Artikel Neth-ER:
EC over MFK: niet bezuinigen op kennis
Artikel Neth-ER:
Zevende cohesierapport: meer verbindingen en investeringen, minder complexiteit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geef uw mening over de Urban Innovations Actions

De Europese Commissie vraagt naar uw mening over de Urban Innovations Actions. De enquête is bedoeld om meer te leren over hoe de UIA presteert in het licht van de gestelde doelen en hoe het...

Lees meer

Vanguard Initiative wil sterke regionale dimensie binnen industriestrategie

De nieuwe strategie voor het EU-industriebeleid moet een sterke regionale dimensie hebben, stelt het Vanguard Initiative in een nieuw non-paper. Zij roept op om regio’s actief te betrekken bij het...

Lees meer

Commissie start pilots om burgers meer te betrekken bij cohesiebeleid

De Commissie lanceert twee nieuwe pilots waarin het burgers meer hoopt te betrekken bij cohesiebeleid. De pilots moeten burgers en maatschappelijke organisaties in staat stellen om cohesieprojecten...

Lees meer

Verdere verkenning van synergieën tussen EIT en structuurfondsen

In de context van slimme specialisatiestrategieën zijn er volop mogelijkheden voor sterkere synergieën tussen het EIT en de structuurfondsen. Zo blijkt uit een studie van het Joint Research Centre....

Lees meer