EP: cohesiebudget voor alle regio’s

18 april 2018

Het toekomstig cohesiebudget moet beschikbaar blijven voor alle regio’s. Dit staat in een resolutie die is aangenomen door het Europees Parlement, waarin het haar visie uiteenzet op het toekomstig cohesiebeleid. Ook onderstreept het Parlement de noodzaak van simplificatie en synergieën met andere EU-programma's, zoals het onderzoeksprogramma.  

Een ruim budget dat alle regio’s omvat

Alle regio’s moeten onder het toekomstig cohesiebudget blijven vallen. Dit benadrukt het Europees Parlement in een resolutie die is aangenomen tijdens de plenaire vergadering. Volgens de parlementariërs zal een budget dat alleen naar achtergestelde regio’s gaat de vooruitgang van de EU als geheel verhinderen. 

EU prioriteiten

Daarnaast vraagt het parlement om een ambitieus budget waarmee regionale projecten gesteund kunnen worden die in staat zijn huidige en toekomstige uitdagingen aan te pakken. Qua invulling moet het cohesiebeleid zich richten op een beperkt aantal prioriteiten die invulling geven aan politieke doelstellingen van de EU. Het Parlement noemt zelf een aantal beleidsterreinen, waaronder innovatie, digitalisering en steun voor startups en het mkb. Ten slotte moeten regionale autoriteiten meer flexibiliteit krijgen in het opstellen van hun regionale strategieën, op basis van lokale behoeften en mogelijkheden.

Simplificatie en synergie

Ook onderstreept het Parlement de noodzaak van verdere harmonisatie van regels voor instrumenten die hetzelfde doel ondersteunen. In dat kader zijn met name de staatssteunregels een punt van aandacht; volgens het Parlement moet EU-financiering van verschillende programma’s onder dezelfde staatssteunregels vallen.

Simplificatie moet volgens het Parlement één van de belangrijkste doelstellingen van hervorming zijn. Het Parlement vindt het daarnaast belangrijk dat er meer complementariteit is tussen het cohesiebeleid en KP9, omdat deze programma’s elkaar goed kunnen aanvullen. Ze vraagt de Commissie daarom om een ambitieuze strategie die inzet op een toename van synergie tussen de verschillende instrumenten. 

Context

De resolutie van het Europees Parlement is een reactie op het zevende rapport over cohesiebeleid van de Commissie, waarin de resultaten en doelstellingen van cohesiebeleid geëvalueerd werden. In dit rapport wordt benadrukt dat cohesiebeleid post-2020 zich moet focussen op terreinen als onderzoek, innovatie, vaardigheden, energie, klimaatverandering en sociale inclusie. In mei 2018 zal het Commissievoorstel voor het meerjarig financieel kader worden gepresenteerd, gevolgd door onder andere de wetsvoorstellen voor het cohesiebeleid post-2020.

Meer informatie

Persbericht Europees Parlement: EU cohesion funding must continue to go to all EU regions after
2020, MEPs say

Publicatie Europees Parlement: Report on strengthening economic, social and territorial cohesion in the European Union: the 7th report of the European Commission
Artikel Neth-ER:
Raad benadrukt belang simplificatie van cohesiebeleid na 2020
Artikel Neth-ER:
Meerderheid regeringsleiders voor groter EU-budget met andere prioriteiten
Artikel Neth-ER:
EC over MFK: niet bezuinigen op kennis
Artikel Neth-ER:
Zevende cohesierapport: meer verbindingen en investeringen, minder complexiteit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC presenteert plannen voor stedelijke ontwikkeling in Europa na 2020

In het te ontwikkelen European Urban Initiative zal een aanzienlijk deel van het budget naar het beleidsonderdeel innovatie gaan. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie. Dit nieuwe...

Lees meer

Regionale samenwerking maakt universiteit, overheid en bedrijf afhankelijker van elkaar

Door steeds nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie raken universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid steeds afhankelijker van elkaar. Dit valt te lezen in een rapport...

Lees meer

RISE: Tijd om écht te luisteren naar de Europese bevolking

Europese burgers zouden in de toekomst nauwer moeten worden betrokken bij wetenschap. Dit staat in een rapport dat is opgesteld door de Research, Innovation and Science Expert Group. De groep...

Lees meer

Cohesiebeleid post 2020: EP neemt standpunt in

Het Europees Parlement wil na 2020 meer synergie realiseren tussen de structuurfondsen en andere EU-programma’s zoals Horizon Europe, maar met beperkingen ten opzichte van het voorstel van de...

Lees meer