EC over EU-budget na 2020: verhoging voor Erasmus+ en KP9

2 mei 2018

De Europese Commissie wil een verhoging van de budgetten voor Erasmus+ en Horizon Europe (KP9) na 2020. Dit blijkt uit haar voorstel voor de EU-begroting voor 2021-2027. De opvolger van Horizon 2020, Horizon Europe, moet 97,6 miljard euro krijgen en voor Erasmus+ stelt de Commissie 30 miljard voor, een verdubbeling van het huidige budget. Het meerjarig financieel kader van de EU zal worden vastgesteld nadat hierover is onderhandeld met het Europees Parlement en de Europese Raad.

Verhoging budget kennisprogramma’s

In haar voorstel voor de EU-begroting na 2020 stelt de Europese Commissie voor dat KP9, ofwel Horizon Europe, 97,6 miljard euro moet krijgen en dat Erasmus+ 30 miljard euro moet krijgen voor de periode van 2021-2027. Voor Horizon Europe betekent dit een verhoging van 18,2 miljard euro ten opzichte van Horizon 2020. Het budget voor Erasmus+ wordt in dit begrotingsvoorstel ruim verdubbeld ten opzichte van de periode 2014-2020.

In totaal stelt de Commissie een verhoging voor van bijna 300 miljard van het meerjarig financieel kader (MFK). Dit betekent dat de bijdrage aan de EU-begroting voor lidstaten omhoog gaat van ongeveer 1% van het bruto nationaal inkomen (bni) naar 1,11% van het bni.

Overige programma’s en prioriteiten

De fondsen voor het cohesiebeleid en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dalen wel met ongeveer 5%. Het aantal programma’s binnen het MFK zal naar mening van de Commissie flink verminderen van 58 naar 37 door een aantal kleinere programma’s samen te voegen en de verschillende financiële instrumenten te bundelen in een InvestEU-fonds.

Ook stelt de Commissie voor om een defensiefonds buiten het kaderprogramma in te voeren, waarbinnen ook defensieonderzoek kan worden gefinancierd. De Commissie stelt daarnaast voor dat meer geld naar migratie, grensbewaking en defensie gaat.

Als hervorming wil de Commissie in het nieuwe MFK het verkrijgen van EU-fondsen voor lidstaten gedeeltelijk koppelen aan het respecteren van de rechtstaat en EU-waarden.

Reactie LERU

De League of European Research Universities (LERU) geeft in een reactie op het voorstel aan de bedragen acceptabel te vinden, maar nog niet ambitieus genoeg. Volgens LERU is een verdubbeling van het budget voor KP9 absoluut noodzakelijk als de EU de belangrijkste wereldspeler wil zijn op het gebied van onderzoek en innovatie. LERU roept het Europees Parlement en de EU-lidstaten op om het bedrag voor KP9 verder te verhogen.

Reactie Science Europe

Science Europe toont zich matig tevreden met het voorstel van de Commissie. Zij verwelkomt in een reactie de verhoging van het budget voor onderzoek en innovatie, maar is van mening dat het voorstel niet voldoende is om de ambities voor Horizon Europe waar te maken. Science Europe benadrukt dat dit voor Europa een beslissend moment is om in te zetten op een leidende rol op het gebied van wetenschap en mondiale uitdagingen. Ook Science Europe vraagt het Parlement en de Raad daarom te pleiten voor een groter budget, om te verzekeren dat de kwaliteit en productiviteit van onderzoek en innovatie gewaarborgd worden. Daarnaast dringt zij aan om succesvolle instrumenten, zoals de European Research Council (ERC)te versterken. 

Reactie EUA

Ook de European University Association (EUA) geeft als reactie op het voorstel dat het budget niet gewaagd genoeg is en dat een verdubbeling hard nodig is. Volgens EUA is het lastig te voorspellen hoeveel extra geld er daadwerkelijk in het toekomstige onderzoeksprogramma wordt gestoken. Hierbij moet er rekening worden gehouden met Brexit en de toekomstige deelname van het Verenigd Koninkrijk in het programma. Een grote hoeveelheid geld in ‘Horizon Europe’ is daarnaast gericht op garanties voor financiële instrumenten, waartoe niet alle onderzoekactoren toegang hebben. Volgens EUA is investeren in O&I dé manier om waar voor je geld te krijgen, ongeacht de lidstaten hun bijdrage aan de EU-begroting wel of niet willen verhogen.

Reactie EARTO

De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) geeft in een persbericht aan dat ze niet tevreden is met de voorgestelde beperkte toename in het budget voor onderzoek en innovatie (O&I). EARTO vindt dat de absolute toename van het O&I-budget erg ruim lijkt maar waarschuwt dat men rekening moet houden met de inflatie. Hierdoor valt het bedrag veel lager uit. Als conclusie stelt EARTO dat grotere investeringen in O&I strikt noodzakelijk zijn om de EU te laten concurreren met de rest van de wereld en om de grootst mogelijke impact te hebben op het leven van de Europese burger. Daarom roept de organisatie het Parlement op om zich sterk te maken voor een budget van 120 miljard, en de lidstaten om daadwerkelijk 3% van het bnp in O&I te investeren. 

Reactie CESAER

CESAER verwelkomt in een reactie de extra prioritering van onderwijs, onderzoek en innovatie in het voorstel voor het toekomstige MFK, maar benadrukt dat er meer budget nodig is voor Horizon Europe en Erasmus+. Zoals zij al eerder hebben aangegeven, dringt CESAER aan het budget voor Horizon Europe te verhogen naar 160 miljard en 40 miljard voor Erasmus+. Deze bedragen zijn nodig omdat de programma’s volgens CESAER anders hun doelstellingen niet behalen.

Reactie LLLP

Het Lifelong Learning Platform (LLLP) verwelkomt in een statement de nieuwe verdeling van het budget binnen het MFK en vooral de intenties om het budget voor Erasmus+ te verdubbelen. Het LLLP roept echter op om leren meer centraal te laten staan binnen het MFK om op die manier de burger sterker te maken. Het MFK moet zich daarom baseren op principes als ‘gecoördineerde samenwerking’ en ‘leren van anderen’. Daarnaast moeten Europese organisaties gericht op de burgermaatschappij voldoende gefinancierd worden om hun werk te steunen waardoor onder andere de burger meer bewust wordt van Europese programma’s. 

Context

Het voorstel van de Europese Commissie voor het meerjarig financieel kader voor 2021-2027 betekent het startschot voor de onderhandelingen over de meerjarige EU-begroting. De EU-begroting zal door de EU-regeringsleiders in de Europese Raad moeten worden aangenomen met unanimiteit. Ook moet de begroting goedgekeurd worden door het Europees Parlement.

Eind mei en begin juni worden ook de voorstellen van de Commissie voor de financieringsprogramma’s gepresenteerd, waaronder Erasmus+ en Horizon Europe. Hierin zet de Commissie uiteen hoe ze van plan is het geld binnen de programma’s uit te geven.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: A Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends The Multiannual Financial Framework for 2021-2027
Persbericht Europese Commissie: EU budget: Commission proposes a modern budget for a Union that protects, empowers and defends
Persbericht LERU: 100 billion euro for “Horizon Europe” (FP9): Good but not good enough yet!
Persbericht Science Europe: Despite Increase, Research and Innovation Budget Will Not Support Ambitious Plans 
Persbericht EARTO: EC MFF Proposal: Opening Negotiations with An Increased RD&I Budget
Persbericht CESAER: Statement on the proposal for the multi-annual financial framework from 2021 to 2027
Publicatie LLLP: MFF- an EU budget that empowers its citizens through learning and cooperation
Artikel Neth-ER: EP: Meer geld in lange-termijnbegroting voor KP9 en Erasmus+
Artikel Neth-ER: Neth-ER: EU moet meer investeren in kennis
Artikel Neth-ER: EC over MFK: niet bezuinigen op kennis
Artikel Neth-ER: CESAER: maak kennis prioriteit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de groene en digitale transitie. Om deze optimaal te kunnen benutten, is er volgens EARTO een Europese strategie voor technologische infrastructuren nodig...

Lees meer

VSNU, NFU & KNAW: "Europese meerjarenbegroting groot verlies voor onderzoek en innovatie én de samenleving"

"Hoe willen we de uitdagingen die over ons heen buitelen (zoals de COVID-19 pandemie, de digitale samenleving en een groene transitie met economisch herstel) gaan oplossen zonder extra budget voor...

Lees meer

Europees Parlement gaat zonder aanpassingen niet akkoord met Raadsvoorstel MFK en herstelfonds

Het Europees Parlement is tijdens een buitengewone plenaire zitting in gesprek gegaan met Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over het Raadsvoorstel voor het...

Lees meer

Britse en Europese onderzoekers pleiten voor volledige associatie Horizon Europe

Meer dan 100 onderzoekers en instellingen uit het VK en de EU hebben een gezamenlijk statement ondertekend, waarin zij wijzen op de cruciale rol van onderzoek en wetenschap in de toekomstige relatie...

Lees meer