Nederlandse uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) zijn een stuk lager dan het gemiddelde van andere OESO-landen, blijkt uit de geüpdatete database van de OESO. Vergeleken met de EU27-landen zit Nederland net boven het gemiddelde, wat relatief laag ligt. De Verenigde Staten, Duitsland en Zuid-Korea zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van een algehele toename in O&O-uitgaven van OESO-landen gezamenlijk.


Nederlandse O&O-investeringen ver beneden OESO-gemiddelde

O&O in OESO

Nederland investeert gemiddeld beduidend minder in onderzoek en ontwikkeling (O&O) dan andere landen die lid zijn van de OESO. Dat blijkt uit de OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) database. O&O-uitgaven binnen OESO-landen zijn over de gehele linie toegenomen met 4% van het gemiddelde bnp. De Verenigde Staten, Duitsland en Zuid-Korea zijn hiervoor grotendeels verantwoordelijk. De EU27-landen kennen een bescheiden stijging van 2,1%. Nederland komt net boven het gemiddelde uit van de EU27 met 2,16% van het bnp.

Nederlandse uitgaven groeien niet met OESO-trend mee

In de OESO-landen zijn O&O-uitgaven in de hoger onderwijssector met 2,4% gegroeid, terwijl de Nederlandse uitgaven hiervoor al jaren constant zijn. OESO-breed zijn de overheidsuitgaven voor O&O gestegen met 3,4%. In Nederland is er echter in 2012 een daling geweest van 40% van de overheidsuitgaven op het gebied van O&O, waarna de jaarlijkse overheidsuitgaven tot en met 2019 vrijwel gelijk zijn gebleven. De totale groei van O&O-uitgaven in de OESO-landen in 2019 wordt voornamelijk verklaard door de groei van private investeringen. Ook in Nederland is een stijging van bijna 30% te zien van bedrijfsinvesteringen in O&O sinds 2013.

Context

Iedere twee jaar komt de OESO met een overzicht van O&O-uitgaven. De investeringen worden berekend op basis van de bruto binnenlandse uitgaven aan O&O. In 2019 en 2017 schreef Neth-ER over voorgaande edities van het overzicht met steeds dezelfde conclusie: Nederlandse O&O-uitgaven liggen flink onder het OESO-gemiddelde. Voor 2020 verwacht de OESO een stijging van de gemiddelde O&O-uitgaven van 6,2%, wat te maken heeft met gezondheidsgerelateerde uitgaven voor vaccins en behandelingen voor Covid-19. Hierbij is er een hoofdrol weggelegd voor de ICT-sector en de life sciences-industrie. De uiteindelijke cijfers over 2020 worden meegenomen in de volgende update, in 2023.