Nederland geeft in verhouding minder geld uit aan onderzoek en innovatie dan het OESO-gemiddelde. Verder zijn de publieke uitgaven aan O&I licht gedaald in de OESO-landen. Dit blijkt uit de Main Science and Technology Indicators database van de OESO met definitieve cijfers over 2015.

Nederlandse O&I-uitgaven onder OESO gemiddelde

Nederland geeft in verhouding minder geld uit aan onderzoek en innovatie dan het OESO-gemiddelde. Verder zijn de publieke uitgaven aan O&I  licht gedaald in de OESO-landen. Dit blijkt uit de Main Science and Technology Indicators database van de OESO met definitieve cijfers over 2015.

Nederlandse O&I-uitgaven

Nederland geeft in vergelijking met andere OESO-landen minder geld uit aan onderzoek en innovatie (O&I), blijkt uit de Main Science and Technology Indicators database (MSTI) van de OESO. Ook de EU-uitgaven zijn lager dan het OESO-gemiddelde. Nederland besteedde 2.01% van het bruto binnenlands product aan onderzoek en innovatie in 2015, terwijl het gemiddelde van de OESO op 2.4% ligt. De O&I-uitgaven van de EU lagen op 1.95%.

Daling publieke uitgaven

De publieke uitgaven aan O&I van OESO-landen zijn wederom licht gedaald in 2015. De Nederlandse publieke O&I-uitgaven zijn echter licht gestegen. Als percentage van het bruto binnenlands product bleven uitgaven in OESO landen stabiel. Dit zou voornamelijk komen door de investeringen van bedrijven in onderzoek en innovatie.

MTSI-database

Tweejaarlijks publiceert de OESO een overzicht met daarin de verschillende indicatoren van het niveau en de intensiteit van O&I in OESO-landen. De OESO had eerder al een verwachting van de cijfers van 2015 gepubliceerd, maar komt nu met het uiteindelijke rapport. Ook publiceert de OESO in dit overzicht een korte verwachting voor het jaar 2016. Voor 2016 is de verwachting dat de investeringen in O&I van de OESO-landen gelijk blijft. De kosten voor stimuleringsmaatregelen zijn niet verwerkt in de MSTI, daarvoor heeft de OESO Measuring Tax Support for R&D and Innovation database opgezet. Overigens ziet de OESO dat er steeds meer wordt gebruik gemaakt van stimuleringsmaatregelingen.

Meer informatie:
Publicatie OESO: Main Science and Technology Indicators database
Artikel Neth-ER: OECD verwacht daling O&I uitgaven over 2015