Nederland gaf in 2017 minder geld uit aan onderzoek en ontwikkeling dan andere OESO-landen. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse Main Science and Technology Indicators database van de organisatie. Gemiddeld zijn de O&O-uitgaven licht gestegen.

Nederlandse O&O-uitgaven flink onder OESO gemiddelde

Nederlandse O&O-uitgaven

Nederland geeft in vergelijking met andere OESO-landen flink minder geld uit aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). Dit blijkt uit de Main Science and Technology Indicators (MSTI) database van de OESO. In 2017 besteedde Nederland 1,99% van het bruto binnenlands product aan O&O, terwijl het OESO-gemiddelde op 2,37% lag. Nederland loopt ook achter op het EU15-gemiddelde van 2,11%. De O&O-uitgaven van de EU bedroegen 1,96%.

OESO-gemiddelde licht gestegen

De gemiddelde O&O-uitgaven van de OESO-landen zijn in de periode van 2015 tot 2017 licht toegenomen van 2,34% tot 2,37%. De toename zou met name komen door groei in Japan, Duitsland, de Verenigde Staten en Korea. Bedrijven namen voor het eerst meer dan 70% van de investeringen voor hun rekening.

Context

Om de twee jaar publiceert de OESO een overzicht met daarin verschillende indicatoren van de O&O-uitgaven in OESO-landen. Voor 2018 voorziet de OESO een forse stijging van de uitgaven, voornamelijk door defensie-gerelateerde investeringen. Fiscale stimuleringsmaatregelen zijn niet verwerkt in de MSTI, daarvoor heeft de OESO de Measuring Tax Support for R&D and Innovation database opgezet. Overigens ziet de OESO dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van dergelijke stimuleringsmaatregelen.