De Commissie is op zoek naar lokale ambassadeurs voor het Europese klimaatpact. Dat pact moet scholen en bedrijven, regio’s en gemeentes, samenbrengen ter ondersteuning van de Green Deal. De komende jaren zal het pact zich richten op vaardigheden, groene ruimtes, mobiliteit en gebouwen. De klimaatambassadeurs zullen fungeren als brug tussen de Commissie en de lokale organisaties. 


Klimaatpact zoekt ambassadeurs

Klimaatpact verbindt

Het Europese klimaatpact moet alle organisaties verenigen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Green Deal. Lokale klimaatambassadeurs moet de activiteiten in hun regio coördineren. Dat blijkt uit de presentatie van het klimaatpact door de Europese Commissie. De Commissie lanceerde dit jaar een groot aantal initiatieven in het kader van de Green Deal, wat het voor kennisinstellingen lastig maakt om goed aangehaakt te blijven. Het pact moet dit verhelpen door scholen, bedrijven en lokale overheden regionaal te organiseren en een platform te bieden voor het maken van “climate pledges”. De klimaatambassadeurs spelen hierin een belangrijke rol. Ieder individu kan klimaatambassadeur worden, maar organisaties mogen ook ambassadeurs nomineren.

Vier themagebieden

Het klimaatpact zal zich in eerste instantie richten op de vier groene thema’s vaardigheden, groene ruimtes, waaronder parken en natuurgebieden, mobiliteit en gebouwen. De Commissie wil onder meer organisaties aanmoedigen zich aan te sluiten bij het Europese Pact for Skills en tegen 2030 drie miljard extra bomen planten in het kader van de biodiversiteitstrategie. Op het vlak van mobiliteit moet de nieuwe strategie ‘Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the future’ de uitstoot van Europese transportmiddelen tegen 2050 met 90% korten. Vrijwel alle nieuwe auto’s en bussen moet tegen die tijd emissievrij zijn, aldus de Commissie.

Context

Het klimaatpact maakt deel uit van de Green Deal. De groene transitie is een van de topprioriteiten van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, naast digitalisering.