De Commissie vraagt naar uw mening over het Europees Klimaatpact. De Commissie vraagt alle geïnteresseerde belanghebbenden naar ideeën voor acties die kunnen worden genomen en hoe het pact effectief, inclusief en ambitieus kan worden. De consultatie wordt gebruikt om het definitieve pact op te stellen. Deze wordt gelanceerd voorafgaand aan de VN-Klimaatconferentie in Glasgow in november 2020. De consultatie is open tot en met 27 mei 2020.

Geef uw mening over het Europees Klimaatpact

Consultatie open voor publiek

De Commissie vraagt alle geïnteresseerde belanghebbenden hun mening over hoe het pact effectief, inclusief en ambitieus kan worden. Ook vraagt zij naar ideeën voor acties die kunnen worden ondernomen. Hiermee wil de Commissie een nieuwe klimaatcultuur ontwikkelen, met meer bewustzijn en motivatie voor actie door burgers, industrie, het maatschappelijk middenveld en autoriteiten. De consultatie wordt gebruikt om het definitieve pact op te stellen dat wordt gelanceerd voorafgaand aan de VN-Klimaatconferentie in Glasgow in november 2020. De consultatie is open tot en met 27 mei 2020.

Doel van het Klimaatpact 

Het Europees Klimaatpact heeft als doel om de maatschappelijke betrokkenheid bij klimaat en milieu te vergroten. Het pact zal hiermee inwoners en organisaties aanmoedigen om zich in te zetten middels concrete acties om uitstoot van broeikasgassen te verminderen en/of zijn gericht op klimaatadaptatie. Middels het pact wil de Commissie initiatieven gaan ondersteunen die zijn gericht op kennis- en capaciteitsopbouw, om hiermee impact te vergroten in Europa en wereldwijd. De Commissie richt zich hierbij (voorlopig) op de volgende gebieden:

  • Gebouwen: stimuleren van adviesdiensten, mogelijk maken van slimme financiering en energie-efficiënte woningen;
  • Mobiliteit: ondersteunen van steden met kennis en mogelijk gerichte financiële steun voor plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit;
  • Vergroening van stedelijke gebieden en natuur regeneratie door het planten van bomen.

Context

Het Europees Klimaatpact maakt onderdeel uit van de Europese Green Deal. De Green Deal wordt gezien als de nieuwe Europese groeistrategie om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te reduceren. De EU is vastbesloten om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale blok ter wereld te worden. Om deze ambities te realiseren, lanceert de Commissie een Klimaatpact, met als doel de betrokkenheid van de Europese burger te vergroten.