Het nieuwe instrument voor interregionale innovatie (I3) zoekt haar eerste projectvoorstellen. I3 financiert grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden die innovatieve waardeketens willen opbouwen. Het instrument is een nieuw onderdeel binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en komt voort uit pilots in de vorige programmaperiode.


I3-instrument voor interregionale innovatie van start

Innovatie over de grens

Het Interregional Innovation Investment instrument (I3) kan beginnen. De Commissie maakt in de periode 2021-2022 145 miljoen euro vrij voor grensoverschrijdende projecten gericht op innovatie en veelbelovende waardeketens. Het uitgangspunt voor ieder project zijn steeds de smart specialisation strategies van de deelnemende regio’s. Een deel van het geld is gereserveerd voor samenwerkingen met minderontwikkelde regio’s. De Commissie organiseert op 9 december een infosessie.

Context

Met I3 heeft de Commissie een nieuw instrument tot haar beschikking om innovatie grensoverschrijdend te stimuleren. I3 komt voort uit pilotacties in de vorige programmaperiode binnen Interreg, dat de samenwerking tussen EU-grensregio’s bevordert. Tot en met 2027 trekt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 570 miljoen euro uit voor de interregionale innovatieprojecten. In 2021 zocht de Commissie onder meer experts voor een adviesgroep en evaluatoren voor het instrument.