De Commissie vraagt om uw input voor de invulling van het nieuwe Interregional Innovative Investment-instrument. De zogenaamde Interreg component 5 is gericht op het opschalen van regionale innovatie-ecosystemen en biedt juist voor Nederland veel potentieel. Reageren kan tot en met 30 september 2020.


Commissie vraagt om mee te denken over Interreg component 5

Thema’s, instrumenten, synergieën en blokkades

De Commissie vraagt het veld om mee te denken over de invulling van het nieuwe instrument Interregional Innovative Investment (I3). Deze zogenaamde Interreg component 5 moet veelbelovende interregionale innovatieprojecten helpen hun weg naar de markt te vinden. De consultatie vraagt onder meer naar mogelijke thematische focusgebieden, welke problemen men nu ondervindt, welke instrumenten nodig zijn en hoe component 5 zich verhoudt tot andere programma’s, waaronder Horizon Europe. Reageren kan tot en met 30 september 2020.

Context

Component 5 is een nieuw instrument binnen het Interreg-programma, dat de samenwerking tussen EU-grensregio’s vergroot en verbetert. De financiële middelen zijn bestemd voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en ngo’s. Interreg wordt bekostigd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. In de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting staat component 5 ter discussie. Neth-ER heeft voor het instrument gepleit, omdat juist de Nederlandse kennisintensieve regio’s van component 5 gebruik kunnen maken.