De Europese Commissie zoekt onafhankelijke deskundigen voor het nieuwe Interregional Innovation Investments-instrument gedurende de programmaperiode 2021 – 2027. Deze deskundigen adviseren de Commissie over de voorbereiding, implementatie en evaluatie van interregionale innovatieprojecten en worden specifiek ingezet voor het evalueren van projectaanvragen.


Evaluatoren gezocht interregionale innovatieprojecten

Procedure voor aanmelding  

De Europese Commissie is op zoek naar evaluatiedeskundigen voor het nieuwe financieringsinstrument voor interregionale innovatieprojecten (I3). Deze onafhankelijke deskundigen zullen DG Regional and Urban Policy (REGIO) en het Europees Uitvoerend Agentschap innovatieraad en het mkb (EISMA) ondersteunen in het evalueren van beursaanvragen en het monitoren van de projectcycli. Daarnaast kunnen zij ook om advies worden gevraagd over de implementatie en evaluatie van het I3-instrument. De Commissie zoekt specifiek deskundigen die kennis hebben van slimme slimme-specialisatiestrategieën  en/of interregionale innovatie-ecosystemen. Geïnteresseerden dienen zich aan te melden voor de Portal Expert Database. Aanmelden kan gedurende de hele programmaperiode.

Als evaluator krijg je een uniek kijkje in de keuken van de Commissie, waarmee je kennis opdoet over het evalueren van projectvoorstellen. In april heeft de Commissie ook een oproep gedaan voor evaluatoren van Horizon Europe en Erasmus+ programma.

Context

Voor de evaluatie en controle van projecten maakt de Commissie gebruik van externe deskundigen, zo ook voor het nieuwe financieringsinstrument Interregional Innovation Investments (I3). Het I3- instrument is onderdeel van het Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en bouwt voort op de pilotacties geïnitieerd in de vorige programmaperiode. Eerder was nog sprake om het I3-instrument onder component 5 van Interreg te laten vallen, maar uiteindelijk is het onder EFRO ondergebracht, waardoor het ook onder de regels van die Verordening valt. De Commissie is ook bezig met het vormen van een nieuwe adviesgroep voor het I3-instrument. Dit staat los van deze oproep van evaluatoren.