De Commissie zoekt leden voor de expertgroep voor het nieuwe instrument Interregional Innovation Investments. Zij doet een oproep aan experts op het gebied van smart specialisation om zich aan te sluiten bij de adviesgroep voor interregionale innovatieprojecten. Aanmelden kan tot en met 26 april.


Experts gezocht voor adviesgroep interregionale innovatieprojecten

Nieuwe adviesgroep interregionale innovatieprojecten

De Commissie is op zoek naar nieuwe leden voor de expertgroep voor Interregional Innovation Investments. De adviesgroep zal DG Regional and Urban Policy (REGIO) ondersteunen in onder meer de voorbereiding van het werkprogramma voor interregionale investeringen in innovatieprojecten (I3-programma) en van open calls. De expertgroep zal uit maximaal 60 leden bestaan en leden worden geselecteerd op basis van hun expertise in smart specialisation-strategieën en/of in interregional innovation ecosystems. De inschrijving staat open tot 26 april.

Context

Het nieuwe instrument Interregional Innovation Investments (I3) moet innovatieprojecten op weg naar de markt helpen door te ondersteunen in de commercialisering en opschaling ervan. Voorheen vielen pilotacties in het kader van interregionale investeringen in innovatie onder component 5 van Interreg. De Commissie heeft in januari 2021 de winnaars van een nieuwe pilotactie bekend gemaakt. Met het nieuwe meerjarig financieel kader 2021- 2027 valt het nieuwe investeringsinstrument onder het Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is de uitvoering ervan gedelegeerd aan het Europese agentschap voor de European Innovation Council en het mkb (EISMEA).