De Commissie lanceert een Booster voor bestaande Horizon 2020 & FP7 projecten. Hiermee wil ze de resultaten en opgedane kennis uit onderzoeks- en innovatieprojecten toegankelijker maken voor meerdere stakeholders en toegang tot de markt versnellen.


Commissie lanceert Booster voor Horizon 2020 & FP7 projecten

Aanmeldingen open

De Commissie lanceert een Dissemination & exploitation booster for Horizon 2020 & FP7 projects voor bestaande Horizon 2020- en FP7-projecten. Hiermee wil zij projecten helpen om opgedane kennis en behaalde resultaten beter te benutten; hetzij door een betere disseminatie van de onderzoeksresultaten naar een breder publiek, hetzij door ondersteuning bij het vermarkten van projecten. Consortia kunnen hierbij een aanvraag indienen voor drie verschillende services, waarbij een op maat gemaakt traject wordt uitgewerkt. U kunt zich nu inschrijven voor de booster. Het project zal lopen van januari 2020 tot december 2024.

Context

De Commissie wil door middel van verschillende initiatieven de impact van onderzoek in Europa vergroten. Europa is namelijk goed in het genereren van kennis, maar minder goed in het naar de markt brengen van deze kennis via producten en diensten en de omzetting naar maatschappelijke impact. Door middel van betere kennisverspreiding en vermarkting hoopt de Commissie tevens meer innovatiekracht te genereren en zo de Europese concurrentiekracht te vergroten. Dit thema zal ook onder Horizon Europe meer aandacht krijgen in de vorm van de activiteiten onder de derde pijler, ‘Innovative Europe’.