Nationale overheden hebben behoefte aan uitwisseling over kennisvalorisatiestrategieën, om meer uit onderzoek en innovatie te halen in Europa. De Commissie presenteert in een rapport de resultaten van een enquête over de verbetering van kennisvalorisatie in Europa. Het omzetten van onderzoeksresultaten in concrete oplossingen is belangrijk om de maatschappelijke impact van investeringen in onderzoek en innovatie te vergroten. 


Lidstaten hebben behoefte aan samenwerking kennisvalorisatie

Het belang van kennisvalorisatie 

Het snel omzetten van onderzoeksresultaten en gegevens in duurzame oplossingen is belangrijk om zo veel mogelijk uit O&I investeringen te halen en om economische, ecologische en sociale transities vorm te kunnen geven. Uit de enquête 'Towards a Policy Dialogue and Exchange of Best Practices on Knowledge Valorisation’, uitgezet door de Commissie, blijkt onder andere dat de lidstaten behoefte hebben aan het samenbrengen van verschillende belanghebbenden om hun beste voorbeelden uit te wisselen. 

Uitdagingen en actiepunten 

Het rapport van de Commissie bevat vier uitdagingen en vier actiepunten. De uitdagingen zijn onder andere het versterken van Open Science in publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties en het stimuleren en verbinden van valorisatiepartners uit onderzoek, de industrie en de samenleving. Ook het ontwikkelen van een gemeenschappelijk begrip van de doelstellingen, rol en middelen van burgerbetrokkenheid bij kennisvalorisatie is een uitdaging. Bijbehorende actiepunten zijn het delen van ervaringen tussen de belanghebbenden uit deze sectoren, het opzetten van beleidsdialogen en het uitwisselen van goede voorbeelden. Het verspreiden van deze goede voorbeelden kan bijvoorbeeld via platforms of opleidingen. Als laatste uitdaging wordt het implementeren van een strategie voor de financiering van kennisvalorisatie genoemd. Het actiepunt wat daarbij hoort is om duidelijke doelstellingen te ontwerpen die het juiste bereik en niveau van deelname bepalen, om zo relevantie en impact te kunnen garanderen.  

Neerlands trots 

Het rapport sluit af met een overzicht van goede voorbeelden in kennisvalorisatie. Een Nederlandse uitblinker in het thema ‘bevorderen van kennisvalorisatie, met name in universiteiten en openbare onderzoeksinstellingen’ is het overheidsplan 2025 - Vision for Science choices for the future’. Bij het thema ‘tussenpersonen voor kennisoverdracht en hun netwerken’ wordt het Oncode Institute        genoemd.Daarnaast wordt bij ‘ondersteuning voor kennisvalorisatie bij universiteiten en RTO's’ de NWO-Stevinpremie geprezen. In het thema ‘ondersteuning van spin-offs, start-ups, incubators van universiteiten' behoren Techleap en de Thematische Technology Transfer, die beide Nederlandse start-up's ondersteunen. Als laatste wordt bij het thema ‘maatschappelijke impact’ het rapport van de KNAW over de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek genoemd als voorbeeld.  

Context 

Kennisvalorisatie is een essentieel onderdeel van het voorstel van de Commissie om de Europese onderzoeksruimte (ERA) nieuw leven in te blazen. De Commissie heeft een enquête uitgezet onder lidstaten en andere geïnteresseerden om te onderzoeken hoe de kennisvalorisatiestrategie het beste vormgegeven kan worden. In een eerder rapport van de Commissie zijn zes kanalen geïdentificeerd die de toepassing van onderzoeksresultaten in de maatschappij bevorderen. De vervolgstappen zijn onder andere het beleidsdialoog versterken tussen lidstaten, een nieuw IT-platform voor kennisvalorisatie en een reeks evenementen voor de uitwisseling van geslaagde voorbeelden van kennisvalorisatie. Ook wil de Commissie haar aanbevelingen over kennisvalorisatie uit 2008 herzien.