Het Europees Geneesmiddelenbureau stelt een lijst samen met 100 prioriteiten voor Europese gezondheidsonderzoek. Volgens het bureau zijn dit de behoeftes die tot en met 2025 de meeste aandacht verdienen van onderzoeksfinanciers, waaronder Horizon Europe en nationale programma’s.


EMA identificeert 100 behoeftes voor gezondheidsonderzoek

100 prioriteiten

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een lijst samengesteld met 100 prioriteiten voor gezondheidsonderzoek. Het gaat om dringende behoeftes op het gebied van medicijnen, die het bureau heeft afgestemd na consultatie van het veld. De onderwerpen zijn onderverdeeld in vier categorieën:

  • integration of science and technology in medicines development;
  • collaborative evidence generation to improve the scientific quality of evaluations;
  • patient-centred access to medicines in partnership with healthcare systems;
  • emerging health threats and availability/therapeutic challenges.

Met de lijst wil EMA onderzoeksfinanciers aansporen om deze thema’s te financieren. Daarbij denkt het bureau zowel aan Horizon Europe als nationale onderzoeksfinanciers. EMA plant op 18 januari een informatiesessie over de lijst.

Context

Het Europees Geneesmiddelenbureau is belast met de evaluatie en toelating van nieuwe medicijnen voor mensen en dieren. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van regulatory science, oftewel de wetenschap die zich richt op hoe de kwaliteit, efficiëntie en veiligheid van geneesmiddelen het beste kan worden gemeten. Horizon Europe financiert onderzoek naar geneesmiddelen op meerdere manier, waaronder het partnerschap Innovative Health Initiative en de missie kanker.