De Commissie blijft investeren in klinische proeven en nieuwe vaccins om corona te beheersen. De investeringen moeten Europa ook voorbereiden op toekomstige pandemieën. Een Mededeling zet de plannen uiteen, waarin extra financiële middelen opvallend genoeg niet worden genoemd.


Commissie steunt onderzoek naar pandemieën, maar zonder extra geld

Klinische proeven, vaccins en medicijnen

Europese investeringen in onderzoek zijn nodig om Covid-19 op de knieën te krijgen. Daarbij denkt de Commissie vooral aan de ontwikkeling van nieuwe vaccins en medicijnen en een uitbreiding van klinische proeven. Dat blijkt uit de Mededeling ‘COVID-19 - Sustaining EU Preparedness and Response: Looking ahead’, die echter geen financiering aankondigt. Een nieuwe generatie vaccins is volgens de Commissie hard nodig om ook op de lange termijn voldoende bescherming te bieden. De werkprogramma’s van Horizon Europe kunnen hier financieel aan bijdragen. Ook zijn nieuwe medicijnen noodzakelijk om patiënten te behandelen. Door samenwerking op Europees niveau leiden klinische proeven sneller tot resultaat, aldus de Commissie. De reeds gestarte klinische netwerken zal zij daarom blijven steunen. De Health Emergency Response Authority (HERA) krijgt in de plannen een centrale rol: HERA zal onder meer een online dataplatform optuigen, nieuwe bedreigingen vroegtijdig opsporen en een netwerk van nationale Covid-19-laboratoria ondersteunen.

Context

Met de Mededeling biedt de Commissie een langetermijnperspectief op Covid-19 en toekomstige pandemieën. Naast onderzoek gaat de Mededeling ook in op onder andere vaccinaties, testen, de digitale Covidpas en desinformatie. Covid-19 heeft in het Europese gezondheidsbeleid een fiks aantal vernieuwingen teweeg gebracht, waarvan HERA het meest in het oog springt, gezien het hoge onderzoeksbudget.