Help jij de Commissie bij de voorbereiding en uitvoering van een Europese bewustwordingscampagne over valorisatie? De campagne zal starten in de lente van 2023 en ongeveer achttien maanden duren. De Commissie roept geïnteresseerden op om hun interesse kenbaar te maken vóór 22 januari 2023.


Help jij de Commissie valorisatie bekend maken?

Draag bij aan de bewustwordingscampagne over valorisatie

Wie een passie heeft voor valorisatie kan bijdragen aan de internationale bewustwordingscampagne. De Commissie start de campagne van achttien maanden in het voorjaar van 2023. DG Research and Innovation (RTD) streeft naar een groter valorisatiebewustzijn in de Europese Unie en wil hierbij een grote variatie aan actoren uit de lidstaten en het onderzoeks- en innovatieveld betrekken. Door het delen van relevante informatie en het organiseren van evenementen, poogt de Commissie duidelijk te maken hoe onderzoek en innovatie bijdragen aan de economie en de samenleving. In het bijzonder focust de bewustwordingscampagne zich op de Europese valorisatiebeginselen die zijn omarmd door de Raad, de implementatie hiervan door de gedragscode voor het slim gebruik van intellectueel eigendom en de gedragscode omtrent normalisatie voor onderzoekers. Geïnteresseerde organisaties of onderzoekers kunnen hun interesse kenbaar maken tot 22 januari 2023.

Context

De Commissie doet de oproep voor de bewustwordingscampagne in de context van haar samenwerking met zowel de lidstaten als verschillende actoren in onderzoek en innovatie, intellectueel eigendom en normalisatie op het gebied van valorisatie. Tegelijk ondersteunt de bewustwordingscampagne voor valorisatie de beleidsacties van de Europese Onderzoeksruimte (ERA). Belangrijke partners zoals het Europees Octrooibureau en het bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie sluiten zich aan bij de bewustwordingscampagne. Kort geleden deed de Commissie ook een oproep voor het indienen van best practices op het gebied van valorisatie voor de Europese Kennisvalorisatie Week 2023.

 

Mede geschreven door Hannelore Schouwstra.