Op verzoek van de Raad heeft de Commissie de geplande beleidsacties van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) van een uitgebreide toelichting voorzien. Elk van de 20 acties uit de ERA Policy Agenda 2022-2024 wordt uitvoerig omschreven. Hiermee neemt de Commissie een eerste grote stap richting de implementatie van de vernieuwde Europese Onderzoeksruimte.


Commissie geeft toelichting over beleidsacties Europese Onderzoeksruimte

Gedetailleerde omschrijvingen ERA-acties

Het Oostenrijkse ERA Portal heeft toelichtingen gepubliceerd voor alle twintig beleidsacties uit de ERA Policy Agenda 2022-2024. De Raad verzocht de Commissie tijdens de afgelopen Raad voor Concurrentievermogen om deze acties van een gedetailleerde omschrijving te voorzien. Lidstaten en landen die geassocieerd zijn met Horizon Europe kunnen zo beter aangeven aan welke ERA-acties ze wensen deel te nemen. De toelichtingen bevatten een uitgebreide beschrijving en informatie over betrokken actoren, de tijdlijn en doelstellingen, financiering, verwachte impact, monitoring en promotieactiviteiten.

Context

In 2020 kwam de Europese Commissie met haar plannen voor een impuls aan de ERA. Ondanks dat de ruimte inmiddels meer dan twintig jaar bestaat is hij nog niet af. Na de presentatie van de plannen bespraken de Commissie en lidstaten de nadere uitwerking ervan in het ERA transitieforum. Dit leidde eind 2021 tot een bekrachtiging door de onderzoeksministers van een Pact voor Onderzoek & Innovatie en bijbehorend bestuurskader met twintig (vrijwillige) ERA-acties om de komende jaren aan te werken. Nu wordt het dus tijd voor de implementatie van de acties door de Commissie en de lidstaten. De komende maanden zal de implementatie van de beleidsacties aan de orde komen binnen het ERA Forum, een voortzetting van het ERA transitieforum. In het ERA Forum zetelen de lidstaten en de Commissie, maar ook Europese kenniskoepels als waarnemer.