De Commissie heeft een eerste versie van een handboek voor onderzoekers over normalisatie ontwikkeld. Het handboek gaat in op de mogelijkheden om projectresultaten te valoriseren door middel van normalisatie. Stakeholders kunnen nu input leveren op het handboek, tot en met 14 juni.


Draag bij aan vormgeving handboek normalisatie voor onderzoekers

Input gevraagd  

Stakeholders kunnen input leveren op een eerste versie van een handboek voor normalisatie  dat is ontwikkeld door de Commissie. De huidige conceptversie van het handboek die ter consultatie voor ligt is gebaseerd op een onderliggende studie die laat zien hoe onderzoeksprojecten direct kunnen bijdragen aan normalisatie. Het is de bedoeling dat de definitieve versie van het handboek niet alleen aanbevelingen aan onderzoekers doet, maar ook aan kennisinstellingen en beleidsmakers op Europees en nationaal niveau over de ondersteuning van valorisatieactiviteiten.
De consultatie bestaat uit gerichte vragen en staat open tot en met 14 juni.

Context

Valorisatie en normalisatie staat hoog op de agenda van de Commissie. Zo werkt de Commissie aan Guiding Principles voor kennisvalorisatie, voortvloeiend uit beleidsactie 7 van de Europese Onderzoeksruimte. Het handboek over normalisatie is één van de instrumenten die vorm moet geven aan de implementatie van de verwachte Guiding Principles, naast een gids over het slim gebruik van intellectueel eigendom die wordt ontwikkeld. Daarnaast werd er bovendien een gids over de rol van communicatie, disseminatie en exploitatie in het genereren van impact uitgebracht. Wat betreft normalisatie publiceerde de Commissie in het voorjaar van 2022 een nieuwe overkoepelende strategie.