Deel jij op de Europese Kennisvalorisatie Week 2023 jouw succesvolle manier om wetenschappelijke vooruitgang en uitvindingen om te zetten naar oplossingen voor de samenleving én industrie? Tot en met 11 januari 2023 kan iedereen best practices indienen met betrekking tot het verbeteren van valorisatie. Succesvolle indieners mogen hun voorbeeld presenteren op de Europese Kennisvalorisatie Week 2023.


Deel jouw succesvolle praktijkvoorbeeld van valorisatie

Doe mee!

Je kunt nu jouw best practice op het gebied van valorisatie insturen voor de Europese Kennisvalorisatie Week 2023. Europese instellingen of onderzoekers met valorisatie-ervaring zijn uitgenodigd om praktijkvoorbeelden in te dienen van geslaagde vertalingen van wetenschappelijke vooruitgang en uitvindingen naar de maatschappij en industrie. Geselecteerde partijen mogen hun voorbeeld presenteren op het evenement. DG Research and Innovation (RTD) maakt de selectie aan de hand van drie criteria: mate van vernieuwing, de sectoroverschrijdende aanpak, en impact. Daarnaast moeten de voorbeelden gelinkt zijn aan één van drie thema’s: duurzaamheid, beheer van intellectueel eigendom of de verbinding tussen de academische wereld en de industrie. De Europese Kennisvalorisatie Week 2023 is van 25 tot 28 april. Het insturen van best practices kan tot en met 11 januari 2023.

Context

De Europese Kennisvalorisatie Week 2023 draagt bij aan de Europese Onderzoeksruimte en de Europese Innovatieagenda. De Commissie vroeg lidstaten in de zomer om meer aandacht te besteden aan de implementatie van de richtsnoeren voor kennisvalorisatie. Dit najaar zocht de Commissie ook naar experts op het vlak van normalisatie.

 

Mede geschreven door Hannelore Schouwstra.