De feedbackronde in aanloop naar het Horizon Europe werkprogramma voor 2025 is geopend. Voor ieder jaar van het programma, schrijft de Europese Commissie een werkprogramma en vraagt hierbij input van belanghebbenden. U kunt tot en met 6 mei uw mening geven over diverse onderdelen van het programma, door middel van korte enquêtes.


Geef nu input voor het werkprogramma van Horizon Europe van 2025

Co-design het werkprogramma van 2025

De Commissie vraagt zich af wat er volgens u in het volgende jaarlijkse werkprogramma van Horizon Europe moet staan. Daarom opent zij verschillende enquêtes. Via deze feedbackronde kunt u uw mening geven over de zes clusters in Pijler 2, onderzoeksinfrastructuren, de vijf EU-Missies, het Nieuwe Europese Bauhaus en Europese innovatie-ecosystemen. De Commissie verdeelt de enquêtes in ‘Destinations’ en Missies. Het strategisch plan voor Horizon Europe 2025-2027 bepaalt de kaders voor de verwachte impact. De enquêtes invullen kan tot en met 6 mei, 12.00 uur.

Context

Het werkprogramma presenteert de jaarlijkse doelstellingen en bijbehorende tijdlijn en activiteiten voor Horizon Europe Pijler twee. Deze worden bepaald aan de hand van het strategisch plan, dat de beleidsprioriteiten omvat voor Horizon Europe en de verwachte effecten hiervan. Het plan geeft richting aan de werkprogramma’s van Pijler twee. Belanghebbenden kunnen nu meewerken aan de inhoud van dit werkprogramma voor 2025. In 2023 adviseerde het veld in een consultatie om de laatste jaren van Horizon Europe te richten op groen, gezond en digitaal. Ook Neth-ER reageerde op de consultatie, evenals verschillende Nederlandse kennisinstellingen.