23 februari 2023

Nederlandse universiteiten, umc’s en KNAW pleiten voor meer Europese inzet op wetenschap

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Om wetenschap en innovatie een strategische prioriteit binnen de EU te laten worden dient het Horizonbudget minstens te verdubbelen, aldus UNL, de NFU en de KNAW. Verder geven zij mee dat er geïnvesteerd moet worden in succesvolle in plaats van nieuwe instrumenten, excellentie en impact leidend behoren te zijn in het programma, de sociale en geesteswetenschappen meer betrokkenheid vergen en versimpelde aanvraagprocedures van belang zijn.


Nederlandse universiteiten, umc’s en KNAW pleiten voor meer Europese inzet op wetenschap

Verdubbel het budget!

Gezien de noodzaak voor wetenschappelijke kennis en innovatieve oplossingen op alle beleidsterreinen, moeten wetenschap en innovatie een strategische prioriteit binnen de EU worden. Daartoe dient het Horizonbudget minstens te verdubbelen, zo staat in het position paper Horizon Europe and Beyond van Universiteiten van Nederland (UNL), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Investeringen in het programma moeten plaatsvinden in goed functionerende instrumenten die hun waarde bewezen hebben, zoals de European Research Council, in plaats van in nieuwe instrumenten, aldus de kenniskoepels.  

Excellentie en impact 

Het Kaderprogramma voor onderzoek dient in te zetten op een gepaste balans binnen de gehele keten, van fundamenteel onderzoek tot toegepaste innovatie, met excellentie en impact als leidende principes. UNL, de NFU en de KNAW bepleiten dat kansen voor alle soorten onderzoek alsook ruimte voor een grote diversiteit van onderwerpen cruciaal zijn voor het vergroten van de Europese kennisbasis. Verder benadrukken ze dat de sociale en geesteswetenschappen beter bij projecten betrokken moeten worden, om maatschappelijke verandering voor elkaar te krijgen en nieuwe kennis te verspreiden.

Versimpeling aanvragen

Het doorlopen van alle benodigde stappen in het aanvragen en uitvoeren van projecten binnen Horizon dient simpeler te worden. Daartoe roepen UNL, de NFU en de KNAW de Commissie op in te zetten op duidelijke en uniforme procedures. De Nederlandse universiteiten geven een aantal praktische aanbevelingen mee om de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van Horizon te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van horizontale vereisten en lump sum.  Ook de NFU geeft apart nog aandachtspunten mee, specifiek gericht op gezondheidsonderzoek binnen Horizon.

Context

Met het position paper geven UNL, de NFU en de KNAW input mee aan de Commissie ten behoeve van de eindevaluatie van Horizon 2020, de interimevaluatie van Horizon Europe en het tweede Strategisch Plan van Horizon Europe. De Commissie consulteert de Europese onderzoeksgemeenschap over deze onderwerpen tot en met 23 februari 2023. Deze consultatie is een van de eerste stappen richting het nieuwe Kaderprogramma voor onderzoek. Net als UNL, de NFU en de KNAW stelde Neth-ER een position paper op over Horizon, dat onder meer de noodzaak van verdubbeling van het Horizon-budget ook centraal stelt.